Fredag och lördag denna vecka går den andra upplagan av konferensen Uppdrag: Guds rike av stapeln. Konferensen är ett samarbete mellan flera olika sammanhang och organisationer, däribland de ideologiska syskonen Svenska Evangeliska Alliansen, Apologia och Claphaminstitutet. Bland huvudtalarna märks den engelske bibelläraren Mark Meynell och den svenska människorättsjuristen Ruth Nordström.

– Inspirationen till konferensen kommer från European Leadership Forum i Polen, som de senaste åren har etablerat sig som en av de viktigaste ledarkonferenserna i den evangeliska kristenheten, säger konferensgeneralen Olof Edsinger. Syftet med den svenska upplagan är att samla ledare och andra kristna som längtar efter att se Guds rike göra ett avtryck i sin egen samtid.

Utöver de gemensamma samlingarna innehåller konferensen fem huvudspår: Samhällspåverkan, Apologetik, Kristna naturvetare, Pionjär och Förkunnare. Genom dessa vill man utrusta deltagarna till ett liv som gör en verklig skillnad för vårt land.

– Vi har sett en särskild poäng med att ”gifta samman” dessa spår, för även om vi kan ha olika hjärtefrågor är det viktigt att bygga relationer till varandra och se att vi står tillsammans för ett större och mer övergripande uppdrag, säger Olof Edsinger.

Tanken med konferensen är att den med tiden ska få växa organiskt, och att nya spår på så sätt kan tillkomma – och gamla försvinna. Till årets nykomlingar hör spåret för kristna naturveterare, som har lockat en femtedel av konferensens drygt 100 anmälda. En av samordnarna för spåret är matematikprofessor Ola Hössjer, och han ser mycket fram emot dagarna:

– Konferensen Uppdrag: Guds rike är ett utmärkt tillfälle för kristna ledare med olika intressen att få inspirera varandra, nätverka, förkovra sig och söka Gud. På spåret Kristna naturvetare ser vi fram emot föredrag på teman som finjustering i stort och smått, artificiell intelligens, vetenskapens kristna rötter och samtal om mänsklighetens historia. Min bön är att konferensen ska bli till stor välsignelse för vårt land.

I tillägg till spåren erbjuds tio seminarier på så olika teman som Apologetik för ungdomar, Skilsmässa och omgifte, Nyandlighet och Klimatet, miljön och Bibeln.

– Vi tror helt enkelt att det ska finnas något för alla på Uppdrag: Guds rike, säger Olof Edsinger. Vi behöver hjälpa varandra att se vad kristendomen har för svar på vår tids frågor!

Observera att kvällsmötena är öppna även för allmänheten. För mer info och komplett program: https://uppdraggudsrike.se