Under torsdagen uppvaktade en delegation från Bevara Äktenskapet civilutskottet. Delegationen leddes av Stefan Swärd, som sitter i SEA:s styrelse samt är ordförande för Evangeliska Frikyrkan och Claphaminstitutet. Förutom honom deltog även advokat Rolf Åbjörnsson samt Nina Norlin, jurist inom Katolska kyrkan.

Bakgrunden till uppvaktningen är de motioner som hamnat på civilutskottets bord om införande av en könsneutral äktenskapslag. Dessa skulle kunna leda till att civilutskottet väljer att göra ett s k utskottsinitiativ. Sådana initiativ är mycket ovanliga, men nuvarande partnerskapslag infördes genom ett dylikt förfarande under den borgerliga regeringen 1994.

Anledningen till att ett utskottsinitiativ tas är att man inte vill att frågan skall beredas av regeringen, utan hamna direkt på riksdagens bord. I riksdagen finns en majoritet för könsneutrala äktenskap, medan regeringen är splittrad i frågan p g a att Kristdemokraterna som enda riksdagsparti har tagit ställning emot könsneutrala äktenskap. Genom att kringgå regeringen kan man därmed skynda på en lagstiftning, utan att riskera motstånd från Kristdemokraterna.

Med anledning av den uppkomna situationen och de motioner som lagts av bl a oppositionens partiledare, har RFSL, Nätverket för partnerskap och aktionskommittén Bevara Äktenskapet anhållit om möjlighet att möta civilutskottet för att ge sina synpunkter.

Vi kontaktade Stefan Swärd för att höra vad som framkom under det relativt korta mötet med civilutskottet.

Hur gick det på uppvaktningen?

– Det är svårt att bedöma, men man kan säga att civilutskottet är en grupp som är svår att påverka i och med att sex av sju partier redan har bestämt sig. Däremot var det roligt att vår delegation kunde ge olika perspektiv på saken.

Vilka var era huvudargument i mötet med utskottet?

– Inledningsvis poängterade vi vikten av att lyssna på våra argument. Nina Norlin representerar t ex drygt 1,3 miljarder människor över hela världen, så det är ingen udda, marginaliserad liten grupp vi pratar om. Tvärtom är det världsvida, gigantiska rörelser. Vid en jämförelse med RFSL och deras 6000 medlemmar blir skillnaderna ganska uppenbara. Så min fråga till civilutskottet var varför man bara lyssnar på en sådan liten grupp, som inte ens är representativa för de homosexuella i Sverige*, medan stora grupper åsidosätts och ignoreras. Så huvudpoängen var att vi faktiskt är många som har de här åsikterna.

Men Sverige är ju ändå ett starkt sekulariserat land, är vi verkligen så många?

– Ja, vi blir fler och fler med tanke på invandringen, så finns det runt en miljon människor som är aktivt religiösa i Sverige. Det finns cirka 150 000 muslimer, 100 000 katoliker och tusentals ortodoxa i vårt land. Dessa grupper har väldigt svårt att smälta tanken på könsneutrala äktenskap.

Ur ett demokratiskt perspektiv måste det bli problematiskt?

– Ja, och om många människor känner att politiker inte lyssnar till dem, så skapar det grogrund för politiska entreprenörer och nya politiska partier och detta uppmärksammade vi civilutskottet på. För det är ju inte bara så att vi inte blir lyssnade till. Vi utsätts ju för regelrätt mobbning och trakasserier i olika sammanhang på grund av att vi har de här åsikterna.

Vad lyfte ni fram för att peka på själva innehållet då – äktenskapet mellan man och kvinna?

– De allra flesta människor kommer till genom att en man och en kvinna älskar varandra och vill skaffa barn med varandra. Detta går inte att jämföra med en homosexuell familjebildning, där minst en av föräldrarna inte är biologisk förälder. Sedan vet vi att äktenskap spricker och att familjer går sönder, men lagstiftaren måste ta ställning här. Äktenskapet är ett ideal som måste lyftas fram och värnas, även om saker går snett i vår värld. Barn kan trots allt bara komma till utifrån en man och en kvinna.

Räknar Du med fler uppvaktningar?

– Nej, inte i den här frågan, men vi klargjorde för civilutskottet att det mycket väl kan finnas en dold familjeupplösningsagenda med i bilden och att vi räknar med att komma igen i frågan om antalsneutrala äktenskap när den blir aktuell.

Tror Du att det blir ett utskottsinitiativ?

– Det är svårtolkat. De har nog inte riktigt bestämt sig ännu, men trycket är hårt från vänsterkanten. Det räcker med att några borgerliga ledamöter byter sida. Så man kan säga att det väger fram och tillbaka.

* Precis före Bevara Äktenskapets uppvaktning, så mötte civilutskottet ”Nätverket för partnerskap”, som består av homosexuella som vill bevara nuvarande partnerskapslagstiftning. Detta understryker det faktum att RFSL inte ens är representativa för de egna, än mindre för hela svenska folket.