Kampanjen Bevara Äktenskapet uppvaktade igår (8/2) justitieminster Beatrice Ask för ett längre samtal om förslaget att införa en könsneutral äktenskapslag.

I vår delegation ingick Marianne Andreas, Anders Arborelius, Stefan Gustavsson och Sten-Gunnar Hedin.

Vi fick ett mycket bra samtal, säger Stefan Gustavsson, med möjlighet att utförligt och sakligt presentera synpunkter som sällan lyfts fram i debatten. Det gäller inte minst barnperspektivet och barns rätt att, där det är möjligt, få växa upp med sin mamma och pappa.