Under måndagen medverkade Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare Stefan Gustavsson vid en uppvaktning av Anders Milton. Uppvaktningen gjordes tillsammans med den kristna tankesmedjan Claphaminstitutets direktor Tuve Skånberg och Anne-Berit Ekström, överläkare i barnneurologi och barn- och ungdomshabilitering samt
ordförande för Kristna Läkare och Medicinare (KLM).

Bakgrunden till uppvaktningen är att regeringen har tillsatt en utredning under ledning av Anders Milton med uppgift att överväga hur arbetet med att förebygga oönskade graviditeter kan utvecklas bland vuxna, unga vuxna och ungdomar. I uppdraget ingår att analysera hur informationen och rådgivningen angående preventivmedel kan förbättras i avsikt att minska antalet oönskade graviditeter och aborter, samt arbete med att förebygga sexuellt överförda infektioner. Utredningen skall vara färdig den 31 mars 2009.

Vi bad Stefan Gustavsson berätta lite om utfallet av uppvaktningen.

Vad var syftet med uppvaktningen?

– Det är ett viktigt uppdrag Anders Milton har fått och vi vill vara med och ge både faktaunderlag och perspektiv utifrån kristen tro. Frågorna om den epidemiska spridningen av könssjukdomar och de allt för många oönskade graviditeterna är stora och viktiga frågor.

Vad var ert budskap till Anders Milton?

– Vi hann samtala om ett antal olika frågor. Ett huvudbudskap från min sida var att vi inte bara kan arbeta med preventivmedelsinformation – det har gjorts i 30 år utan synligt resultat. Vi måste också börja arbeta med attitydfrågor kring sexualitet, ansvarstagande och relationer.

– Etiska frågor – som i ljuset av finanskrisen nu med självklarhet ställs på ekonomins område – behöver ställas när det gäller könssjukdomar och oönskade graviditeter. Vi har idag en omvänd moralpanik: Om någon reser moraliska frågor kring den gränslösa sexualiteten fördöms det med ett påtagligt mått av panik – den fria sexualiteten har blivit en helig ko som inte får analyseras.

– I verkligheten skadar många människor sig själv, sina kroppar och sina medmänniskor genom sin livsstil. Det är ett folkhälsoproblem som det är väsentligt att våga sätta ord på.

Tycker Du att era synpunkter hörsammades?

– Vi hade ett öppet samtal under 45 minuter och möttes med både respekt och förståelse för våra synpunkter; ett i högsta grad meningsfullt möte.

Hur kan vi som kristna engagera oss och påverka i de här frågorna?

– Prata med varandra så att vi är uppdaterade på situationen. Lyfta frågorna i församlingen: Hur kan vi göra det möjligt för fler gravida kvinnor att ta emot ett oplanerat barn? Kontakta politiker som representerar oss och utmana dem vad de har gjort för att påverka utvecklingen i positiv riktning. Vi ska notera att detta är frågor där alla är överens: Vi behöver få ner antalet tonårsaborter – Sverige har högst antal i Europa – och hejda spridningen av könssjukdomar.