Hat mot ett folk på grund av dess etnicitet eller religion ökar i Europa. Detta är inget som kristna borde ignorera. Europeiska Evangeliska Alliansen har därför tagit fram detta upprop mot antisemitism, tillsammans med ett liknande om hat mot muslimer.

Uppropet följs av en genomgång av fenomenet antisemitism, tankar från Bibeln om hat och om judarna som utvalda av Gud samt en avslutande reflektion om kristna svar på antisemitism. I generella termer kan man säga att antisemitism innebär hat mot eller orättvis behandling av det judiska folket.

Uppropet finns publicerat som ett SEA Paper här