”Tillbaka till källorna”
Onsdagen den 6 maj

Pingstkyrkan Uppsala
13:00 ”Vem tänder stjärnorna?” Per Ewert
14:30 ”Den ifrågasatte Jesus” Stefan Gustavsson

Livets Ord Uppsala
19:00 ”Jonas, Jesus och livets mening”
Stefan Gustavsson och Per Ewert

VARMT VÄLKOMMEN!