INBJUDAN TILL FORTBILDNING OCH KVÄLLSMÖTE

Under den senaste tiden har Humanisterna under ledning av Christer Sturmark trätt fram som en alltmer effektiv lobbygrupp, som vill motverka kristen närvaro i det offentliga rummet. Frän religionskritik kombineras med höga anspråk om den ateistiska humanismen som en vetenskapligt grundad livssyn.

Fortbildning

För att möta denna utmaning genomför Svenska Evangeliska Alliansen en intensiv fortbildningsturné till följande platser under oktober månad:

4 okt Göteborg, Tabernaklet kl 13

10 okt Lund, Pingstkyrkan kl 13

11 okt Jönköping, Pingstkyrk kl 9

15 okt Götene, Elimkyrkan Kl 18

25 okt Luleå, Pingstkyrkan 13

26 okt Umeå, Frälsningsarmén kl 12

I ”Utmaningen från Humanisterna” ges en beskrivning av Humanisterna idag, en analys av deras religionskritik och en utvärdering av anspråken på vetenskaplighet. I lättillgänglig form ges verktyg för fortsatt dialog och debatt.

Föreläsare är Stefan Gustavsson och Claes Bengtsson från Svenska Evangeliska Alliansen. Båda är teologer och författare samt erfarna och uppskattade föreläsare kring kristen tro och samtidsfrågor.

Fortbildningen vänder sig i första hand till präster och pastorer, men självklart är medlemmar i Evangeliska Alliansen extra varmt välkommen. Fortbildningen är dessutom kostnadsfri!

Kvällsmöten

I samband med resan inbjuder vi också till offentliga kvällsmöten under temat ”Den ifrågasatte Jesus” på följande platser:

4 okt Göteborg, Smyrna kl 19

10 okt Malmö, Immanuelskyrk kl 19

11 okt Huskvarna, Kungporten kl 19

25 okt Luleå, Pingstkyrkan kl 19

26 okt Umeå, Pingstkyrkan Kl 19

Det kritiska samtalet om Jesus är intensivare än på länge. Under temat ”Den ifrågasatte Jesus” beskriver vi vad kritiken går ut på, och ger inspiration genom att peka på vad man egentligen kan veta om Jesus från Nasaret. Vad är fakta och vad är spekulation? Och vad säger den historiska forskningen?

Sprid gärna denna information till dina vänner och bekanta! Hämta ner affischen från vår hemsida, skriv ut och sätt upp på församlingens anslagstavla.

För mer information, besök vår hemsida eller ring Claes Bengtsson direkt på 0708- 15 72 53. Hör också av dig om du är intresserad av ett besök i din egen församling.