Billy Graham var en av kristenhetens mest respekterade röster. Under sin livstid fick han leda miljontals människor till tro, men även på andra sätt kom han att bli en viktig röst för evangeliet. För människor utanför kyrkan är han antagligen mest känd som rådgivare åt ett stort antal amerikanska presidenter.

Även om jag själv tillhör en generation som inte så konkret har varit präglad av Graham, har jag gång på gång blivit påmind om hans gärning och om hans arv till eftervärlden. Inte minst viktigt är förstås att Graham var initiativtagaren till vad som skulle bli International Congress of World Evangelizationi Lausanne 1974. Denna konferens, som bland annat resulterade i den så kallade Lausannedeklarationen, kom att bli avgörande även för den vision som Svenska Evangeliska Alliansen är bärare av.

SEA vill i dag sälla sig till den långa rad av individer och organisationer som hedrar denne världsevangelists minne. Vi ses inför tronen!

Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen