I samband med Svenska Evangeliska Alliansens manifestation mot förföljelsen av den kristna minoriteten i Indien skrevs följande uttalande. Undertecknare är 18 kyrkoledare, pastorer, chefredaktörer och riksdagsledamöter. Uttalandet publiceras idag på ledarsidorna i både Dagen och Världen idag. Här följer uttalandet i sin helhet.

*******************************************************************************************

Den kristna minoriteten i Indien lider svårt av den religionsförföljelse som pågår i landet. I Sverige har tystnaden och passiviteten omkring dessa förhållanden varit påfallande, såväl i media som bland ledande politiker. Mot bakgrund av detta vill vi göra följande uttalande:

Vi vill för det första uppmana församlingar och enskilda kristna till bön för våra indiska trossyskon.

Be

• att oroligheterna upphör och att människor skall kunna återvända till sina hem

• att dödandet skall upphöra och att de kristna skall få de förnödenheter de behöver

• att myndigheterna skall agera kraftfullt och skydda minoriteterna

• att Guds välsignelse skall komma över hela Indiens befolkning.

För det andra vill vi uppmana svensk media att uppmärksamma situationen för att på så vis driva på en förändring.

För det tredje vill vi uppmana Sveriges regering att uttala sitt fördömande av det inträffade samt inom ramarna för sina internationella kontakter verka för ett stopp av våldsamheterna och skydd för den sårbara kristna minoritetsgruppen så snart som möjligt.

Vi vill markera vårt avstånd från all typ av religionsförföljelse, oavsett vilken trosriktning som drabbas av den. Vi vill tillsammans med alla goda krafter verka för yttrande- och religionsfrihet i Sverige, Indien och över hela vår värld.

UNDERTECKNARE:

Ruben Agnarsson, chefredaktör; Benjamin Atlas, biskop syrisk-ortodoxa kyrkan; Anders Bengtsson, Svenska Alliansmissionen; Linda Bergling, Arken; Erika Cyrillus, chefredaktör; Ulf Ekman, Livets Ord; Annelie Enochson, riksdagsledamot; Kristina Frisk, Frälsningsarmén; Stefan Gustavsson, Svenska Evangeliska Alliansen; Sten-Gunnar Hedin, Pingströrelsen; Mikael Oscarsson, riksdagsledamot; Elisabeth Sandlund, chefredaktör; Anders Sjöberg, EFS; Stanley Sjöberg, pastor; Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot; , Bertil Svensson, Svenska Missionskyrkan; Stefan Swärd, Evangeliska Frikyrkan; Cecilia Wikström, riksdagsledamot