Häromåret deltog jag i en begravning av en äldre släkting, en kvinna som hela sitt liv varit hemmafru och ägnat sig åt att ta hand om och stödja man, barn, släkt och grannar. Kyrkan var full till bristningsgränsen; många ville följa henne till den sista vilan.

Några ord ur prästens begravningstal stannade i mitt minne: Under de femton år vi samarbetade intensivt hände det inte en enda gång att hon sa något negativt om en annan person. Sådant imponerar.

Ja, en sådan lydnad av det åttonde budet imponerar och manar till efterföljd. Vi tänker idag allt mindre på att vakta vår tunga så att den inte sårar, sprider osanning eller rent av förtal. Lögn och ryktessprid-ning har blivit alltmer accepterat i samhället i stort, det är ett gift i den sekulariserade staten, som förstör relationer och urholkar demokratin. Och vårdslösheten har spridit sig in i kristna kretsar, och kanske blivit ännu värre där. En anklagelse som i en sekularisad miljö inte skulle väcka minsta upprördhet Ä till exempel att en person dricker ett glas vin på lördagskvällen Ä kan i kyrkliga sammanhang leda till irreparabel svartmålning. Inte sällan ges förtalet en andlig legitimitet.

Att missbruka sanningen, att medvetet sprida lögner och nedsättande omdömen om andra är satt i system, på ett raffinerat sätt. Den som inte följer åsiktsflocken är ett lovligt villebråd, det mänskliga samtalet präglas numera av rädsla, det gäller att inte säga något eller avslöja något som kan vändas emot dig. Internet öppnar nya vägar för lögnens strategi.

Tyvärr har denna attityd spridit sig också inom kyrkorna. Inte sällan är avund en drivkraft. Den som blir framgångsrik, som förkunnare eller försam-lingsledare, måste räkna med att de illasinnade rykteskampanjerna tar fart. Målet är att knäcka och krossa och inte sällan blir ryktesspridarna framgångsrika; offret tvingas bort, vanhedrad och utan möjlighet till upprättelse. Vi har sett alltför många exempel på detta under senare år.

För inte länge sedan råkade en politiker eller makthavare illa ut om vederbörande beslogs med en lögn. Idag räknar alla med lögnen som en del av det politiska spelet. På partikanslierna arbetar man med att gräva upp och sprida ofördelaktiga uppgifter om motståndarna, sanna eller ej tycks spela mindre roll. Guilt by association praktiseras fllitigt. Har du någon gång talat med någon som har en tvivelaktig åsikt i någon av tidens frågor, blir du själv märkt och nedsvärtad. Så kommer lögnen och förtalet att styra samtal och debatt.

Martin Luther gör i stora katekesen en genomgång av åttonde budet, som borde uppmärksammas också i vår tid. På ett föredömligt och konkret sätt analyserar han budets olika beståndsdelar, både vad gäller rättsliga (det juridiska vittnesbördet) aspekter, det medvetna förtalet och det som i dagligt tal kallas skitsnack och som vi tyvärr ganska tanklöst ägnar oss åt. Åttonde budet måste lyftas och dess efterlevnad bli en prioriterad angelägenhet inom kristenheten.

CARIN STENSTRÖM
Frilansjournalist