Vad har religion i allmänhet, och den kristna tron i synnerhet, egentligen gjort för människors lika värde? Det frågar sig krönikören Frida Boisen i Expressen. Knappt något, menar hon. Men stämmer det? Det skriver Jacob Rudolfsson.

Inför kidnappningsförsöket av Pilatus hustru, i Monty Pythons Life of Brian, försöker den judiska motståndsgruppens ledare, Reg, blåsa upp hatet mot den romerska ockupationsmakten. Han ställer en retorisk fråga om romarnas meritlista till sina kumpaner:

Ä Vad har romarna någonsin gett oss?
Ä Akvedukterna.
Ä Ok, ok, de gav oss dem. Det är sant.
Ä Och avloppen.
Ä Ja, avloppen. Vi minns hur staden brukade vara.
Ä Ok, jag håller med om det. Akvedukter och avlopp är två saker som romarna har gett oss.
Ä Och vägarna Ä
Ä Ja, naturligtvis vägarna Ä vägarna är självklara. Men vid sidan om akvedukterna, avloppen och vägarna Ä.
Ä Bevattning Ä
Ä Medicin Ä utbildning Ä sjukvård Ä
Ä Ja Ä OkÄ Visst Ä
Ä Och vinet.
Ä Ja, det är något vi verkligen skulle sakna om romarna lämnade oss.
Ä Offentliga bad!
Ä Och att det är tryggt på gatorna om natten nu.
Ä Ja, de vet verkligen hur man håller ordningen Ä
ÄAll right Ä all right Ä men förutom bättre avlopp, medicin, utbildning,
bevattning, sjukvård, offentliga bad, vägar, färskvatten, lugn och ro Ä
vad har romarna gjort för oss?

Frida Boisens krönika ”Vad har religion gjort för människors lika värde?” i Expressen 17/2 påminner mig om Regs misslyckade pep talk. I merparten av artikeln frågar hon retoriskt vad kristendomen gjort för människors lika värde:

”i dag har vi schemalagd skoltid för att förklara berättelsen att kvinnan skapades av ett ben av mannen. Men försvinnande få lektionstimmar åt livsfilosofin och ämnet jämställdhet och alla människors lika värde.”

Vad har den kristna tron gjort för människors lika värde? En hel del, visar det sig om man undersöker saken närmare.

I det antika Rom och Grekland betraktades kvinnor, med Aristoteles ord, som ”deformerade män”. Religionssociologen och hedersdoktorn vid Lunds universitet, Rodney Stark, skriver t.ex. i The Rise of Christianity (1996) att kristendomen var särskilt attraktiv för kvinnor då de värderades högre inom den kristna rörelsen än i de hedniska sammanhangen. För invånare i Rom var det inte ovanligt att flickbebisar lämnades att dö på skräphögar. Medan kristna å sin sida lyckades rädda flickbebisar från skräphögarna.

Illustrativt för den romerska vanan finns i ett brev som Stark citerar, och som daterats till år 1 f Kr, där en viss Hilarion skriver till sin hustru:

”Om Ä må lyckan stå dig bi Ä du får en avkomma, om det är en man, låt det leva; om det är en kvinna, gör dig av med det”.

I A Brief History of Misogyny: The World’s Oldest Prejudice (2012) jämför Jack Holland bl.a. fördelningen mellan män och kvinnor i gravar från det antika Grekland: Gravarna innehöll dubbelt så många män som kvinnor. Redan de gamla grekerna alltsåÄ

Omkring år 18 f Kr. beklagade sig den romerske historikern Dio Cassius över att det inte fanns tillräckligt många kvinnor för männen från det övre samhällsskiktet att gifta sig med. Resultatet: De romerska männen gifte sig med flickor som var alldeles för unga för att ens tänka på giftermål. Ända tills den kristna kyrkan dök upp på scenen och betonade mäns och kvinnors lika status inför sin Skapare Ä något otänkbart för romarna. Stark skriver även att det var den första religion ”som betonade männens ansvar gentemot sina fruar” (1 Kor 7:2-7). Tvärtemot romersk lag som definierade kvinnan som mannens ägodel.

Tack vare den kristne missionären William Careys 25-åriga kamp förbjöds änkebränningar Indien. Han startade även skolor för flickor i ett land där kvinnor förtrycktes och giftes bort i unga år. I Sverige har litteraturhistorikern Gunnar Hallingberg dessutom visat att det finns en tydlig linje från 1800-talets väckelserörelse, som lade grunden till folkrörelsesverige, till bl.a. sentida kvinnligt likaberättigande och internationell medvetenhet. När Wiby sockens baptistförsamling, den andra i Närke, bildades 1857 skrevs det in i mötesprotokollets första beslut att församlingens kvinnor fick yttra sig och rösta på samma villkor som männen. Det vill säga över 60 år före Sveriges riksdag införde kvinnlig rösträtt.

De flesta idag som är engagerad i kampen mot människohandel för sexuella ändamål Ä är kristna. Kirurgen Denis Mukwege, vid Panzisjukhuset i Kongo, som hjälper våldtagna kvinnor är även pastor.

Givetvis har den kristna rörelsen haft Ä och har Ä sina skamfläckar. Men dess CV är betydligt bättre än alternativen.

Jacob Rudolfsson
Bitr. Generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

Fotnot: På fredag den 4-mars kl. 10.00-11.30 talar Jacob utifrån samma tema, Vad har kristendomen gjort för den västerländska humanismen? i Mellringekyrkan, Örebro.