Religionsfrihetsfrågor hamnar allt oftare på löpsedlarna. Funderar du på vad du tycker i de här frågorna? Är du förvirrad över vad religionsfrihet egentligen innebär? Svenska Missionsrådet har tagit fram skriften ”Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas” där du hittar information om vad som gäller enligt internationell och svensk lag samt de kriterier som finns för att bedöma om en begränsning av religionsutövningen är legitim eller inte.

Bland annat har staten ett ansvar att respektera, skydda och främja sju dimensioner av religionsfrihet:

1. Frihet att välja, byta och lämna sin religion eller trosuppfattning
2. Frihet att utöva en religion eller trosuppfattning
3. Frihet från tvång
4. Frihet från diskriminering
5. Föräldrarnas rätt, barnens rätt
6. Rätten att vägra
7. Arbetstagare och arbetsgivare

Ladda ner ”Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas”

Omvärldsanalys och artiklar av World Evangelical Alliance (WEA) globale talesperson i religionsfrihetsfrågor och tidigare styrelsemedlem i SEA, Mats Tunehag, se här.