”Enda vägen till Gud? Ä det unika med Jesus i en värld full av religioner”. Det är namnet på Svenska Evangeliska Alliansens inomhustorg på Jesusmanifestationen lördagen den 17 maj.

Den brittiske musikjournalisten Steve Turner skrev en gång att ”alla religioner är i grunden identiska. De tror alla på kärlek och godhet. De skiljer sig bara åt i frågor om skapelse, synd, himmel, helvete, Gud och frälsning”.

I Nya testamentet gör Jesus det exklusiva anspråket på att vara den enda vägen till Gud. ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig,” säger han i Johannesevangeliet 14:6 och påstår därmed att alla andra livsåskådningar är oförmögna att erbjuda människan slutgiltig frälsning. Hur förhåller sig då den kristna trons exklusivitet till dagens pluralistiska och mångreligiösa samhälle?

Är Jesu egna anspråk tecken på intolerans gentemot andra livsåskådningar i dagens samhälle? Vad är det unika med Jesus i en värld full av religioner? Och hur relaterar kristna till människor som inte tror att Jesus är den enda vägen till Gud?

Välkomna till Jesusmanifestationen 2014, i Stockholm, och SEA:s inomhustorg med föredrag och panelsamtal!

Medverkande: Pelle Hörnmark (ledare Pingst FFS), Stefan
Gustavsson (generalsekreterare SEA), Elisabeth Sandlund
(opinionsredaktör Dagen), Gunilla Svensson (New Age-kännare), Victor John (EFK-missionär i Indien)
Tid: 10:30-12:30
Plats: Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm
Övrigt: Mer info om Jesusmanifestationen finns på www.jesusmanifestationen.se