Den kristna kyrkan behöver ständigt reformeras. Den behöver ständigt hitta tillbaka till sina källsprång. Inte minst gäller detta i fråga om vår världsbild: Vilket tankesystem låter vi oss själva och våra värderingar präglas av? Vilket paradigm lever vi våra liv utifrån? Under höstens Re:formera-dag kommer vi att stanna upp inför dessa och angränsande frågor. Ett antal olika perspektiv kommer att presenteras, med förhoppningen att skapa en mosaik där Kristus själv får göras synlig. Allt med Paulus ord som ledstjärna: ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt” (Rom 12:2). Varmt välkommen! (Ingen föranmälan.)

PROGRAM:

13.15  Välkommen – Olof Edsinger

13.20  Fem berättelser som formar våra liv – Tomas Nygren

14.00  Från en normalitet till en annan – några tankelinjer från Newton och Descartes till Dawkins och Habermas – Kjell O Lejon

14.40  Kristen ateism – finns det? – Olof Edsinger

15.00  Fika

15.30  Du blir vad du älskar – Lasse Johansson

16.15  Världsbilden i media – Elisabeth Sandlund

PAUS

18.30  Att låta Skriften forma våra tankar – Magnus Persson. Mässa: Tomas Nygren