Den 6 april kl 18:00 är det dags för SEA:s årsmöte i Stockholm. Då
kommer bland andra Ulf Perbo, statssekreterare åt Civil- och

bostadsminister Stefan Attefall, som ansvarar för regeringens relationer

med trossamfunden, att hålla ett föredrag om kyrkornas betydelse i

samhället. Vi kommer även att informera om SEA:s verksamhet och det blir

tillfälle att diskutera vårt arbete med oss.

Årsmötet hålls i centrala Stockholm. Plats meddelas till medlemmar efter anmälan via evenemang@sea.nu senast 5 april. Te/kaffe och smörgåsar kommer att säljas till självkostnadspris.