Det är med glädje och stolthet som vi kan presentera vår alldeles nya hemsida. Förutom den grafiska uppdateringen har vi haft målsättningen att göra vår omfattande resursbank så lättillgänglig som möjligt för alla intresserade. Rent konkret innebär detta att:

  • alla nya inlägg från SEA hamnar i ett kronologiskt nyhetsflöde.
  • våra tidigare nyhetsmailsartiklar, pressreleaser, debattartiklar och SEA Papers har blivit sökbara i vårt textarkiv.
  • det finns direktlänkar till SEA:s filmer och poddavsnitt.
  • våra böcker, häften och broschyrer finns samlade i en enkel webbshop, med möjlighet att när som helst beställa valfri kvantitet.
  • det finns uppdaterade texter om våra olika medlemsformer och om SEA som organisation.
  • vi har fått ett kalendarium med våra kommande arrangemang.
  • man enkelt kan följa med i SEA:s twitterflöde.

En hel del av materialet i vår ”katalog” är därtill uppmärkt och tillgängliggjort utifrån våra sex fokusområden: Evangelisk identitet, Kristen tro och andra religioner, Mission och evangelisation, Människovärdet, Religions-, yttrande- och samvetsfrihet samt Äktenskap och familj. Konkret innebär detta att du lätt kan hitta mängder av intressanta artiklar, filmer, poddavsnitt med mera kopplat till vart och ett av dessa områden.

Vi hoppas att du ska ha glädje av hemsidan, och att du vid tillfälle ska ta dig tid att dyka ned i vår resursbank – risken är att du fastnar!