– Regeringens lagförslag om avdragsrätt till den ideella sektorn är ett första försiktigt steg mot mindre statlig styrning och ett generösare Sverige. Det är välkommet att det civila samhället – dit kristna församlingar och organisationer hör – får större frihet och oberoende.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansens, och initiativtagare till uppropet Ett generösare Sverige (www.generosaresverige.se) i en kommentar till regeringens lagförslag om skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.

Reduktionen föreslås omfatta gåvor som uppgår till minst 200 kronor per tillfälle och sammanlagt minst 2 000 kronor per beskattningsår. Maximal skattereduktion är 1 500 kronor per person och år. Skatteavdraget föreslås bli träda i kraft den 1 januari 2012.

– Det är gott att avdragsrätten införs och inkluderar trossamfund och hjälporganisationer. Kyrkorna tar redan ett stort socialt ansvar och behöver uppmuntras. Samtidigt bör avdragsrätten vara verksamhetsneutral och inte bara gälla traditionell hjälpverksamhet, säger Stefan Gustavsson och fortsätter:

– Ska reformen få en bestående effekt måste taket dessutom höjas. Även företag bör få del av avdragsrätten. Det är orimligt att företag ska kunna göra avdrag för gåvor till sina anställda, men inte till hjälpverksamhet.