Tre R fångar visionen för Svenska Evangeliska Alliansen, SEA:

* Vi bygger relationer mellan kristna och överbryggar gamla gränsdragningar. Vi behöver varandra för att fullgöra vår kallelse.
* Vi bidrar med resurser. Den kristna tron är under tryck; ofta ifrågasatt och kritiserad. Vi ger bakgrund, fakta, analys och argument.
* Vi är en röst på den offentliga arenan. I en allt mer pluralistisk tid behövs det tydliga och genomtänkta kristna röster.

SEA:s arbete har betydelse! Vårt utspel förra veckan om att skattefinansierade RFSL, med arbete riktat mot bland annat skolor, uppmanar till sexköp har fått stort genomslag i media. Både Dagen och Världen idag har rapporterat om vår kritik. På onsdagen skrev Marcus Birro i Expressen om behovet av att granska RFSL, vilket också har fått stor spridning.

Förra helgen drog vi igång vår utbildningssatsning WilberforceAkademin
som riktar sig till dem med kallelsen att bli morgondagens ledare,
opinionsbildare och kulturskapare. Vill vi se en långsiktig förändring i vårt land behöver vi arbeta strategiskt med att utrusta kristna på insidan av kulturen där de göra en positiv påverkan. Under fem långhelger utspritt över ett år samlar vi unga kristna ledare för föreläsningar, studiebesök och workshops. Det går fortfarande att hoppa på utbildningen (klicka här för att ansöka)!

Inför riksdagsvalet på söndag 14 september har vi presenterat en valenkät med samtliga riksdagspartier och tre övriga partier som har nationella listor. Samtidigt som alla partier säger sig omfamna människovärdet, visar enkäten att det är alltmer känsligt att lyfta det problematiska i aborter – trots att Sverige har högst aborttal i hela Norden. På frågor kring religionsfrihet och synen på pluralistiska samhället kommer det också motstridiga signaler från det olika partierna. För att ladda ner enkäten i sin helhet, klicka här.

SEA:s fortsatta arbete att vara en konstruktiv kristen röst under den kommande mandatperioden är därför av stor vikt. Vi hoppas att fler enskilda kristna, församlingar, organisationer och företag vill stå med
och oss i vår vision att påverka den politiska sfären och ge stöd åt kristna riksdagsledamöter. Vi håller redan på att utveckla nya resurser för detta.

SEA behövs som en resurs för församlingen och en tydlig kristen röst i världens kanske mest sekulariserade land. Som medlem är Du avgörande för detta arbete. Vill du bli medlem och en del vår rörelse, är du välkommen att göra det här. Det är tillsammans vi förändrar Sverige.

Jacob Rudolfsson
Bitr. Generalsekreterare