Tycker Du också att det är fel att viga samkönade par i kyrkan? Var i
så fall med och visa detta genom att skriva under texten på vår

hemsida. Då mejlas kyrkomötets ledamöter och biskoparna i Svenska

Kyrkan. Gör din röst hörd! Klicka på länken nedan och skriv under mejlet till kyrkomötesledamöterna och biskoparna på vår hemsida.

Kampanjen är avslutad.