Bibeln har lång tid varit under attack. Dess tillförlitlighet och sanning har ifrågasatts först i kulturen i stort och sedan gradvis även inom kyrkan. Under höstens ärkebiskopsval undvek kandidaterna till exempel att svara tydligt om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed.

Jungfrufödseln reducerades till en ”mytologiskt term” och det hävdades att Jesus aldrig gjorde anspråk på att vara ”den enda sanningen”. Förutom att Jesus själv provocerar med ett knivskarpt svar Ä ”ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för” Ä förkastar även Koranen tanken på att det är samma Gud.

Även Jesu försoningsdöd på korset ifrågasätts. Enligt ledande teologer är det ett ”förvrängt missförstånd” och ”system inspirerade av sentida amerikansk fundamentalism”. Samtidigt riskerar 200 miljoner kristna våldsam förföljelse just på grund av tron att Jesus är den ende vägen till Gud.

I en ledare skrev Dagens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund att de olika synsätten på Bibeln och Jesus tydliggör att det ”går en spricka genom svensk kristenhet. Den skär rakt igenom samfund och enskilda församlingar. Alla delar av kristenheten är Ä eller kommer att bli Ä påverkade”. Det är denna läromässiga perspektivförskjutning som utgör bakgrunden till visionen om en evangelisk allians i Sverige. Det är tid för kristna, oavsett kyrkotillhörighet men med ett gemensamt grundperspektiv, att finna varandra. Vi behöver det till uppmuntran och för att fullfölja missionsbefallningen.

Evangelikala kristna består av troende inom olika kyrkor (baptister, karismatiker, lutheraner, metodister, pingstvännerÄ) med en gemensam bekännelse till Jesus, ett gemensamt förtroende för Bibeln som yttersta auktoritet och en gemensam iver i missionsuppdraget. Svenska Evangeliska Alliansen är den självklara plattformen för evangelisk kristendom i Sverige. Som Pingst FFS:s föreståndare Pelle Hörnmark sa i somras i samband med Nyhemskonferensen:

”Svenska Evangeliska Alliansen är den tydligaste rösten till försvar för klassisk kristen tro i Sverige”.

Här följer ett litet axplock av vårt arbete under 2013:

• Under året har SEA flera gånger i olika medier belyst den globala förföljelsen av kristna.
• När professorn Torbjörn Tännsjö argumenterade på DN Debatt för ett införande av dödshjälp, svarade SEA med att peka på konsekvenserna av en sådan lagstiftning.
• SEA har flera gånger visat hur RFSU under flagg av fakta torgför en egen ideologisk agenda.
• När Ungdomsstyrelsen gav statsbidrag till ett projekt för att påverka Frälsningsarméns bibelsyn i liberal riktning, påpekade vi myndighetens odemokratiska ställningstagande.
• I mars medverkade Stefan Gustavsson i en livlig paneldebatt med den världskände fysikern och religionskritikern Lawrence Krauss i Kungliga Vetenskapsakademins regi. Debatten finns på URPlay.se.
• På regeringens seminarium om religionsfrihet i utbildningen begärde Jacob Rudolfsson svar från Skolverket om de kristna skol- och studentgruppernas föreningsfrihet. Skolverket gav då klartecken åt rätten att evangelisera.
• Under Almedalsveckan medverkade SEA i över sju olika seminarier och debatter, med bl.a. Gudrun Schyman, Omar Mustafa och Peter Weiderud. Inspelningarna finns samlade på SEA:s hemsida.
• I samband med mediedrevet mot nyutnämnda ministern Elisabeth Svantesson för hennes kristna tro och arbete i Ja till livet, medverkade Stefan Gustavsson i tv-programmet SVT Debatt om frågan.
• Under hösten var vi medarrangörer till Sverigeturnén med Gary Habermas, expert på uppståndelsens historicitet, för att stärka kristnas kunskaper och frimodighet.

Listan kan göras längre med poddradio, artiklar, debatter, resurser till församlingsledare, och föreläsningar.

Du som är medlem är förutsättningen för allt vårt gemensamma arbete och vi tackar Gud för dig! Utan dig skulle SEA tystna som kristen röst i samhällsdebatten och som resurs till församlingen. Tillsammans bär vi drömmen om att se evangeliet genomsyra hela vår kultur.

Samtidigt behöver vi bli många fler medlemmar som aktivt bär visionen om ett förändrat Sverige – och där kommer du som ännu inte är medlem in.

Som medlem i SEA är du med och bygger upp en strategisk rörelse för förnyelse av svensk kristenhet! Författaren och debattören Marcus Birro säger bland annat så här om SEA:

”SEA är en helt nödvändig port mot ökad förståelse för kristenheten i Sverige. Dess röst är av avgörande betydelse för kristna och behöver därför stärkas och växa. Bli medlem och stötta deras viktiga arbete.”

Du kan ansluta dig till SEA antingen som ordinarie medlem eller plusmedlem. Om du klickar på respektive medlemsform hittar du mer information och spännande erbjudanden.

Tillsammans förvandlar vi Sverige!