– Det är med stor sorg vi konstaterar att statsminister Fredrik Reinfeldt inte greppar Göran Hägglunds utsträckta hand och presenterar en lösning som hade kunnat accepteras av hela svenska folket.

– Regeringen väljer istället att abdikera i en så viktig fråga och förlitar sig på oppositionen. Vilken blir nästa fråga där Fredrik Reinfeldt nonchalerar en alliansbroder och kohandlar med oppositionen? Jag undrar om han inser vilka signaler detta sänder om regeringssamarbetet och kristdemokraternas plats i samarbetet.

– Självklart är det också en besvikelse att kristdemokraterna, som fram tills nu har stått upp för äktenskapet, accepterar det här sättet att hantera frågan.

Det säger Stefan Gustavsson, ordförande för aktionskommittén Bevara Äktenskapet, när statsminister Fredrik Reinfeldt nu bestämt sig för att gå till riksdagen med frågan om könsneutrala äktenskap. Därmed väljer han också att köra över ett av regeringspartierna, samtliga trossamfund inom Sveriges Kristna Råd och en stor del av befolkningen.

– Vi beklagar att regeringen inte har lyssnat till dessa grupper och argumenten de framfört för att bevara äktenskapet på ett sätt som de förtjänar, säger Stefan Gustavsson.

Under den senaste tiden har det vuxit fram ett starkt stöd för Göran Hägglunds förslag om en civilrättslig lösning. Uppfattningen har delats av ett stort antal kyrkoledare, tidningar som Dagens Nyheter, Expressen och Uppsala Nya Tidning, samt organisationerna Bevara Äktenskapet, Humanisterna och RFSU m.fl. Trots detta tycks statsminister Reinfeldt inte ens ha övervägt denna kompromiss.

– Nu genomför man en lag som kommer att verka splittrande under lång tid framöver och som aldrig kommer att vinna full acceptans i kyrkorna, som idag hanterar huvuddelen av alla vigslar. Regeringen visar en oroväckande nonchalans mot samfunden som samfällt har avvisat tanken på könsneutrala äktenskap, menar Stefan Gustavsson.

Nu väntar en könsneutral äktenskapslagstiftning och det kommer att innebära en mängd förluster.

– Detta är uppenbart en förlust för regeringen, men det är framförallt en förlust för vårt land. Nu kommer äktenskapet att försvagas som norm och ideal och inte längre fylla samma funktion som tidigare genom att knyta barnet till både dess mamma och pappa.

– Långsiktigt är det samhället svagaste medlemmar som blir de största förlorarna; fler barn kommer att fråntas möjligheten att växa upp tillsammans med sin mamma och pappa, avslutar Stefan Gustavsson.