Gary Habermas, professor i teologi och filosofi vid Liberty University och känd från bästsäljaren Fallet Jesus, kommer till Sverige. Måndagen den 24 oktober kommer Habermas, som är expert på den akademiska forskningen om Jesu uppståndelse att hålla ett endagsseminarium om uppståndelsens historicitet.

Ä Uppståndelsens historicitet har ända sedan Kyrkans födelse varit under ständigt angrepp. I våra dagar vill man bland annat förminska de historiska bevisen eller göra uppståndelsen till en karbonkopia av antikens så kallade mysteriereligioner. Gary Habermas går till rätta med båda dessa invändningar på både ett pedagogiskt och forskarmässigt hederligt sätt, säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och direktor för CredoAkademin som står som värd åt Gary Habermas.

Seminariedagen sker i samband med SEA:s tioårsdag. Sedan starten år 2001 har SEA kontinuerligt försvarat Bibelns historiska trovärdighet.

Ä Detta är ett unikt tillfälle för såväl pastorer, teologistudenter, bibelskolelever och andra intresserade att få ta del av världsledande undervisning i ett ämne som har varit rykande aktuellt i nästan 2000 år; Vilka är de historiska bevisen för Jesu uppståndelse och varför är de tillförlitliga, avslutar Stefan Gustavsson.

Senare på kvällen finns det möjlighet att följa med Gary Habermas till Stockholms universitet då han där håller i en föreläsning anordnat av Stockholm universitets kristna studentförening (STUK).

Gary Habermas är distinguished professor och chef för Teologi- och filosofifakulteten vid Liberty University, i Lynchburg, Virginia. Habermas har en Ph.D. från Michigan State University i historia och religionsfilosofi och en M.A. från University of Detroit i filosofisk teori. Habermas har författat, medförfattat och varit redaktör för över 100 böcker och artiklar om Jesu liv, uppståndelsen och de första kristna. Hans arbeten om Jesu uppståndelse citeras ofta av försvarare av kristendomen, bland annat intervjuas han i bästsäljaren Fallet Jesus. Han deltar regelbundet i debatter och akademiska föreläsningar.

Program måndagen 24 oktober (föredragen sker på engelska):
11:00-13:00 Ä Uppståndelsebevisen som förändrade en generation av forskare
13:00-14:00 Ä Lunch på stan
14:00-16:00 Ä Vilken Jesus – myter och legender

Plats: Café Utsikten, Rehnsgatan 20 6tr, Stockholm
Övrigt: Mingel och kaffe från klockan 10:30
Anmälan: evenemang@sea.nu senast 21 oktober