– Trots att vi lever i världens kanske mest sekulariserade land är diskussionen om religionens betydelse knappast förbi. Den uppmärksammade debatten på Brännpunkt om nyateisternas retorik är ett tydligt exempel på detta. Därför är det mycket glädjande att kunna arrangera en konferens med den världsledande religionsfilosofen, William Lane Craig, i Stockholm.

Det säger Jacob Rudolfsson, samordnare på Svenska Evangeliska Alliansen, som är medarrangör till konferensen Till trons försvar, som äger rum den 20-22 april i Betlehemskyrkan, i Stockholm.

William Lane Craig är ledande religionsdebattör och professor i filosofi vid Talbot School of Theology i La Mirada, Kalifornien. Han har skrivit ett flertal böcker och föreläst och forskat i både USA och Europa. Han har deltagit i en mängd debatter med ledande ateister, bland andra Christopher Hitchens, Daniel Dennett och Sam Harris om tro och vetande. I höstas anklagades den brittiske författaren Richard Dawkins av andra ledande ateister för att inte våga tacka ja till William Lane Craigs inbjudan till att delta i en debatt i Storbritannien.

William Lane Craig ser mycket fram emot sitt besök till Sverige:

– Senast jag var i Sverige och talade på de flesta stora universiteten, fick jag reda på att det inte finns någon bekännande kristen lärare i filosofi på något svenskt universitet. Jämför detta med den angloamerikanska världen där några av de mest kända filosoferna är kristna. Därför ser jag Skandinavien I allmänhet, och Sverige i synnerhet, som en mycket strategisk plats för att främja det intellektuella försvaret av den kristna tron.

– Eftersom det är ett mycket sekulärt land ser många ateister Sverige dessutom som en föregångare i religionskritiken. Samtidigt har de skandinaviska länderna ett rikt kristet arv.

– Humanismen var ursprungligen en kristen rörelse som betonade konsterna och utveckling, vilket stöttades av kyrkan. Sekulär humanism är mycket annorlunda då den försöker bevara människans inneboende värde i ett ateistiskt universum. Många filosofer, bland annat Nietzsche har visat att detta experiment inte fungerar.

Konferensen Till trons försvar arrangeras även av föreningen Apologia och den religionsfilosofiska utbildningen CredoAkademien. Bland annat kommer William Lane Craig att analysera nyateisterna religionskritik.