Som inledning på det nya decenniet drar Svenska Evangeliska Alliansen igång en värvningskampanj. I dagsläget är vi ca 2000 medlemmar från olika delar av kristenheten, men vi skulle gärna bli fler!

Själva grundtanken med SEA formuleras i § 1 i våra stadgar:

  • bygga relationer mellan evangeliska/evangelikala kristna i Sverige och internationellt
  • stärka evangelikal identitet och övertygelse i kyrka och samhälle
  • bygga upp evangelikal trovärdighet och kompetens
  • bli en evangelikal röst i teologi-, kultur- och samhällsdebatt
  • ta initiativ som leder till att evangeliet bär frukt i evangelisation, omvändelse och handling.

Eftersom alla inte har så bra koll på SEA har vi valt att dela upp kampanjen i två delar: antingen medlemskap eller prenumeration på SEA:s nyhetsmail. Nyhetsmailen är ju ett bra sätt att lära känna oss som organisation, och på sikt (förhoppningsvis) stödja oss även som betalande medlem.

För er som väljer att bistå oss i kampanjen delar vi ut följande premier:

  • Om du värvar 1–3 medlemmar får du valfri bok ur vår ”premiehylla” på SEA-kansliet.
  • Om du värvar 4 eller fler medlemmar får du valfri bok ur sortimentet i vår webbshop.
  • Om du värvar minst 5 prenumeranter till vårt nyhetsmail får du valfri utgåva av vår Instegs-serie (bibelstudiehäften på temana Romarbrevet, Urhistorien och Treenigheten).
  • Om du värvar minst 10 prenumeranter till vårt nyhetsmail får du valfri utgåva av SEA:s skriftserie Brytpunkt.

Här kan du ladda ned värvningslistorna för kampanjen:

Medlemskap i SEA
Prenumerera på nyhetsmail!

Stort tack för din hjälp när det gäller detta!