De flesta lärarna utför förstås ett föredömligt arbete. Däremot vittnar SKR-rapporten om hur unga kristna kränks i skolan om en okunskap och fördomsfullhet bland vissa lärare kring religion och naturvetenskap. Även om detta är beklagligt är det ingen överraskning att en stor del av utbildningsväsendet ser kristendomen som ett hinder för vetenskapens framväxt.

Bakgrunden till denna villfarelse är att Cornelluniversitetets grundare Andrew Dickson White i slutet av 1890-talet skrev ”A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom”. Boken blev mycket framgångsrik med flera upplagor och översättningar. Tesen att det råder ett ideologiskt krig mellan vetenskap och tro lever i dag vidare i böcker av Sam Harris och Richard Dawkins. Men faktum är att vetenskapen är en frukt av den kristna tron på en ordnad skapelse.

Enligt sociologen och hedersdoktorn vid Lunds universitet, Rodney Stark, var majoriteten av de 52 mest framträdande vetenskapsmännen under 1500- och 1600-talens vetenskapliga revolution aktiva kristna. I ”How the West Won: The Neglected Story of the Triumph of Modernity” (2014) redogör han för dessa: Blaise Pascal, matematiker, uppfann räknemaskinen, Isaac Newton, matematiker och astronom, formulerade gravitationslagen, och René Descartes, filosof, utvecklade den vetenskapliga metodologin. I historikern Tom Hollands aktuella bok ”Dominion: The Making of the Western Mind” (2019) beskrivs hur konflikten mellan Katolska kyrkan och Galileo var mellan bibeltroende kristna. Ytterst var det en diskussion om bibeltolkning och om huruvida Aristoteles världssystem med jorden i centrum var den korrekta.

Ivern att kapa vetenskapen från sina kristna rötter är en återvändsgränd, menar även Holland. Man sågar ogärna av den gren man sitter på. Nyligen jämförde exempelvis Richard Dawkins framavlingen av mjölkkor med rashygien och att ta fram starkare människor. Men tillade: ”Himmelen förbjude att vi skulle tillåta det”. Även nyateister tycks förvänta sig ett mått av kristen moral.

Kyrkan har aldrig hävdat att jorden är platt. Att det inte förhöll sig så visste redan antikens människor. Thomas av Aquino kunde på 1200-talet i ”Summa Theologica” konstatera att ”både fysikern och astronomen kan bevisa att jorden är rund”. En av skulpturerna på Uppsala domkyrkas södra portal (byggd på 1300-talet) föreställer skapelsen av ett runt jordklot.

Även universiteten är en kristen uppfinning. Världens mest kända, universitetet i Oxford (troligen grundat före år 1100) har mottot ”Dominus Illuminatio Mea”, latin för ”Herren är mitt ljus”, ett citat ur Psalm 27.

Ett kunskapslyft bland lärare vore därför välkommet.

Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare

Denna krönika kan även läsas på Dagen.se