För den kristna kyrkan har familj och äktenskap varit centrala frågor i 2 000 år. Jesu ord om att vi är skapade till man och kvinna och att den gemenskapen konstituerar ett äktenskap har varit en självklarhet. I Bibelns världsbild definieras vi inte utifrån vår sexuella läggning, som heterosexuella eller hbtq-personer, utan som män och kvinnor skapade till Guds avbilder.

Förhållandet mellan Kristus och församlingen beskrivs som ett äktenskap mellan man och hustru. Den kristna kyrkan växte fram utifrån en judisk kontext där homosexuella handlingar var strikt förbjudna, till skillnad från den grekisk-romerska kultur som präglade dåtidens samhälle.

I förkunnelse och själavård ska kyrkan lyfta fram idealen, det liv som Kristus har tänkt för oss och hans ord om att mannen ska hålla sig till sin hustru och att de två ska vara ett kött. Både Bibeln och kyrkans samlade historia visar på hur brustenheten och kampen mot synden har präglat mänskligheten, inte minst i relationen mellan man och kvinna.

Den kristna kyrkan ska här peka på de kristna värderingarna, men alltid ge hjälp, stöd, nåd och förbön när människor sviktar i att leva upp till dessa. Troheten mot Kristus och hans ord är riktmärket för kristna kyrkan, inte anpassningen till tidsandan som är i ständig förändring.

När vissa grupper i västvärldens kyrka driver på för att lyfta in hbtq-frågan som central och kräver att kyrkan ska ändra sin teologi bedriver man en kamp med potential att vara mycket splittrande – och som redan har splittrat flera kristna samfund.

Vi är de första att erkänna att den kristna församlingen ska vara en miljö präglad av välkomnande, transparens och äkthet. Som bröder och systrar måste vi dela vår brottningskamp med livet och hur vi kan följa Kristus i världen med varandra.

Vi är djupt medvetna om att det finns bröder och systrar för vilka frågan om sexuell läggning och könsidentitet har blivit livsavgörande, och som ibland tyvärr har blivit illa bemötta av kyrkan. Att vara ett stöd i förbön och samtal är därför viktigt och hur vägen framåt för detta ska utformas behöver växa fram i varje enskilt fall.

Det moderna samhällets modell att alltid bejaka den utlevda homosexualiteten är inte en självklar livsstil. Vi har själva erfarenhet av trossyskon som valt celibatets väg eller som har kunnat fungera i ett heterosexuellt äktenskap. Vi är väl medvetna om att dessa alternativ inte fungerar för alla. Men frågan är inte enkel, och vi värjer oss emot generaliseringar kring dessa frågor, då varje mänsklig situation är unik på detta område.

Den stora kampen i fråga om kristna värderingar i vår tid på samlevnadens område gäller heterosexualiteten, med en bristande respekt för äktenskapet som en gudagiven och helig institution, en skilsmässoexplosion även i kristna led de senaste 50 åren, en alltmer utbredd polyamorös livsstil och en extrem sexuell exponering genom nätporren.

Till skillnad från artikelförfattarna menar vi att frågan om hbtq inte primärt är en bibeltolkningsfråga. Som vi ser det är Jesusorden om att en man och en kvinna ska forma ett äktenskap allmängiltiga, och både Gamla och Nya testamentets texter som markerar emot utlevd homosexualitet fungerar riktningsgivande för kyrkans undervisning och själavård.

För den som står mitt i detta behövs ett bemötande och en själavård genomsyrad av nåd och förståelse. Jesus har lovat att vara med oss och att hjälpa oss oavsett vad vi har för brottningskamp i livet, och vårt hopp står därför till hans fortsatta vägledning snarare än till omläsningar av det kristna evangeliet.

Låt oss alltså hellre fokusera på det vi har gemensamt: Viljan att vara en inkluderande gemenskap, som utan att tumma på Bibelns undervisning välkomnar alla i församlingen som vill vandra mot en större Kristuslikhet. Detta är ett viktigt samtal, där vi behöver lyssna till varandras olika erfarenheter och perspektiv.

Stefan Swärd, pastor EFK, fil dr

Olof Edsinger, generalsekreterare Svenska evangeliska alliansen

Christer Roshamn, pastor Folkungakyrkan Stockholm (EFK)

Andreas Holm, pastor Motala baptistförsamling (EFK)

Sara Carlsson, nationell ledare YWAM Sverige

Anders Carlsson, nationell ledare YWAM Sverige

Jonas Andersson, missionsdirektor Gå ut mission

Magnus Lindeman, missionsdirektor Ljus i öster

David Ekerbring, ordförande i trosrörelsen

Lennart Torebring, pastor WAO Church Stockholm

Carolina Torebring, pastor WAO Church Stockholm

Daniel Ringdahl, missionsledare Evangelisk luthersk mission

John Derneborg, pastor, pingstkyrkan Vänersborg

Johanna Winther, pastor Västkustkyrkan Strömstad (pingst)

Läs på dagen.se