Även om det finns mycket som förenar katolskt och evangeliskt troende, som en gemensam bekännelse till Gud som treenig och Jesus som sann Gud och sann människa, går det avgörande skiljelinjer. Vilka är dessa? Hur ser kristna från olika traditioner på varandras olikheterna? Vad är inte förhandlingsbart i evangelisk kristen tro? Vilken betydelse har reformationen idag?

Klicka här för att se inspelningen från seminariedagen.

Medverkande: Joel Halldorf (teolog och kyrkohistoriker THS), Stefan Gustavsson (generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen), Magnus Persson (pastor United), Ulf Jonsson (jesuitpater och chefredaktör för kulturtidskriften Signum). Moderator: Elisabeth Sandlund (opinionsredaktör Dagen)

Arrangör: Svenska Evangeliska Alliansen och Dagen