I detta seminarium diskuterar Olof Edsinger, författare till skriften ”När minoriteten tar majoriteten som gisslan”, och Lotta Rajalin, förskolechef vid Egalia och Nicolaigården, Stockholm, SEA:s nya idéskrift.

Klicka här för att se seminariet

Klicka här för att beställa skriften ”När minoriteten tar majoriteten som gisslan”

I ”När minoriteten tar majoriteten som gisslan – Om identitet och sexualitet i queerteoriernas tidevarv” granskar debattören Olof Edsinger den normkritiska pedagogiken. Slutsatsen är att ett socialt experiment pågår i svensk förskola och skola där den så kallade tvåkönsnormen regelbundet hamnar i skottgluggen. Förespråkare av normkritisk pedagogik hävdar däremot att den bidrar till att ge alla barn lika möjligheter och rättigheter. Är den normkritiska pedagogiken social ingenjörskonst eller ett viktigt verktyg för att motverka diskriminering?

Moderator: Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör Dagen