Den 3 juli till den 10 juli arrangerades Almedalsveckan i Visby – Sveriges största forum för samhällsdebatt. SEA var givetvis på plats med både egna spännande seminarier och som deltagare i andra debatter, som samtliga drog stor publik. Ämnen som diskuterades rörde till exempel islamkritik, normkritisk pedagogik i skolan, och dödshjälp.

Vill du vara med och stödja SEA:s opinionsarbete under Almedalsveckan med att nå ut med ett kristet perspektiv i samhällsdebatten, kan du ge en gåva antingen via Plusgiro (108 64 10 – 6) eller Swish (123 459 79 10). Märk gåvan ”Almedalen”.

Tisdag 5 juli: Rätten att häda – islamkritik och det öppna samhället

I samhällsdebatten påstås det att islamkritik gynnar främlingsfientlighet. Samtidigt är många muslimer och ex-muslimer tvingade att leva under hot pga kritik mot övertygelser inom muslimska sammanhang. Vilken rätt att häda har svenska muslimer? Kan islamkritik ge en mer konstruktiv religionsdebatt?
(Medarrangör: Humanisterna)

Onsdag 6 juli: Är skolan fångad av en normvind?

Den normkritiska pedagogiken, som nu lanseras på bred front i Sverige,
vänder sig mot den så kallade tvåkönsnormen, samt begrepp som ”normalt” och ”onormalt”. Är den normkritiska pedagogiken ett bra verktyg för att motverka diskriminering eller social ingenjörskonst på tvärs med
föräldrarnas vilja?

Fredag 8 juli: Dödshjälp eller livshjälp – vad behöver vi?

Just nu finns politiska påtryckningar för att få till en utredning kring
dödshjälpsfrågan. Har vi rätten till vår egen död? Hur ser det ut med
möjligheterna till smärtlindring och vård i livets slutskede?
(Arrangör: (G) som i Gud)

Från vecka 29 fram till vecka 32 har SEA:s kansli semesterstängt.