Stefan Gustavsson kommenterar islamistdebatten efter självmordsbombningen och riksdagsdebatten:

– Debatten efter självmordsbomben i Stockholm har kännetecknats av en märklig tystnad kring islams innehåll. Motiven har säkert varit goda; man vill inte spä på fördomar mot muslimer och försvåra för en redan utsatt grupp. Och det är förstås mycket viktigt; fördomar och rädsla är enbart negativt.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar till debatten om islamism och islamofobi efter självmordsbombningen innan jul och riksdagsdebatten om våldsbejakande extremism som ägde rum förra veckan.

– Det är självklart att islam och Koranen, inklusive dess relation till våld, måste få analyseras och kritiseras – precis som kristen tro eller ateism måste få sättas under lupp. Man måste kunna skilja mellan sak och person, mellan kritik av islam och respekt för muslimer. Vi kan inte ha tankeförbud kring världens näst största religion.

– Vad är det som till exempel gör att man kan lämna kristen tro utan fara för ditt liv och bli en muslim, medan det är förenat med livsfara i många länder att lämna islam för att bli en kristen? Är det en slump, eller går det tillbaka till en inre logik i respektive tro? Det är en fråga som måste få lov att diskuteras, avslutar Stefan Gustavsson.