Svenska Evangeliska Alliansen har en viktig uppgift i Sveriges kristenhet för att driva frågor som är centrala för kristna med förankring i evangeliska/evangelikala kristna samfund och rörelser. I frågor som handlar om Bibeln som Guds ord, Jesus som enda vägen och en tydlig kristen hållning i etiska frågor har SEA en nödvändig uppgift att vara en röst, både i förhållande till kristenheten och till samhället i stort.

Nu har vi rekryterat Olof Edsinger som vår nye generalsekreterare och vi ser många spännande möjligheter framåt. Ambitionen är att ytterligare vässa SEA:s arbete, och att vidga området för såväl vår verksamhet som vårt inflytande. Bland annat är vår önskan att vara en resurs för att främja mission och evangelisation i Sverige, och att på olika arenor föra fram budskapet om evangeliets sanning och trovärdighet. Några exempel:

• SEA tar just nu flera initiativ som har med mission och evangelisation att göra, däribland en genomlysning av hur vi kan minska tappet av ungdomar och unga vuxna i kyrkan.

• I början av hösten lanserade vi det proffsiga materialet När två blir ett, där vi får möjlighet att förbereda en ung generation att hantera frågorna om sex och samlevnad i en översexualiserad tid. Ett högaktuellt tema så här i #metoo-tider! Vi kan inte lämna walk over till RFSU, RFSL och andra lobbyorganisationer när det gäller att rusta nästa generation för livet.

• 2018 är det valår. Då behövs SEA som en röst för att lyfta fram ett kristet perspektiv på vart vårt samhälle är på väg.

• Vi har också en uppgift att fungera som brobyggare och katalysator i Sveriges kristenhet, inte minst i en tid där klassisk kristen tro kan bli ifrågasatt även i de frikyrkliga leden.

Det bästa sättet att stödja SEA:s arbete är att bli plusmedlem. Du ger då en månatlig gåva till SEA:s arbete. Du får en personlig hälsning från SEA:s generalsekreterare varje månad, samt varje ny utgåva av vår skriftserie Brytpunkt. Mer info finner du på här. Självklart är det också möjligt att ge en enskild gåva. Kanske kan detta bli en av årets viktigaste julklappar?

Du kan även ge en engångsgåva via Plusgiro eller via Swish:

PG 108 64 10-6

SWISH 123 059 16 44

För evangeliet i Sverige,
Stefan Swärd, ordförande