World Evangelical Alliance (WEA) och European Evangelical Alliance (EEA) uppmanar tillsammans med SEA kyrkor och enskilda kristna att avsätta tid på onsdag den 24 augusti – Ukrainas självständighetsdag – för att be för ett slut på kriget i Ukraina. ”På denna självständighetsdag vill vi förklara vårt beroende av Gud, den som kan bringa sann fred i varje enskild persons, varje familjs och till och med hela folks hjärtan.”

Den 24 februari 2022 hände det ofattbara: Ryska trupper korsade gränsen och inledde en fullskalig attack mot Ukraina. På onsdag, den 24 augusti, är det Ukrainas självständighetsdag, och samtidigt markerar det exakt ett halvår av ett krig som har orsakat stora förluster, smärta och lidande. Följ med oss i en särskild bönedag för Ukraina!

Be om ett slut på lidandet

Under de senaste sex månaderna har miljontals ukrainare fördrivits inom sitt land eller flytt utomlands, och många familjer har splittrats. Tusentals soldater på båda sidor har dödats och tiotusentals familjemedlemmar har sörjt och undrat varför deras släktingar var tvungna att förlora sina liv i ett krig som de inte hade önskat sig. Låt oss be om ett slut på kriget, ett slut på förlusten av liv, ett slut på förstörelse och grymheter och en början till läkning.

Be att de globala återverkningarna ska upphöra

Effekterna på global nivå fortsätter att märkas när miljontals av världens fattigaste människor hotas av svält. Även om det har funnits vissa tecken på hopp i och med överenskommelsen om att tillåta export av spannmål från ukrainska hamnar, är situationen fortfarande mycket oroande. Låt oss be att spannmålen kan ta sig till de platser där den behövs som mest, så att de mest utsatta inte drabbas ytterligare av konsekvenserna av ett krig som kanske ligger en halv värld bort.

Be om att den evangeliska gemenskapens svar ska fortsätta

Det evangeliska samfundets reaktion i Europa och i hela världen har varit uppmuntrande. Det har varit en otrolig ström av stöd från när och fjärran: uppoffrande erbjudanden om varor, pengar, böner och gästfrihet. Många människor öppnar sina egna hem för dem som flytt, de flesta från Ukraina men även de från Ryssland och Vitryssland som förkastade kriget och var tvungna att fly till grannländerna. Behoven är fortfarande stora, så låt oss be för att gästfriheten, solidariteten och stödet ska fortsätta.

Be om att fred inte söks genom vapen utan genom böner

I dagsläget finns det inget slut i sikte för detta krig, eftersom den ryska regeringen vägrar att dra tillbaka sina styrkor och Ukraina därför måste försvara sig. Men medan världen fortsätter att leta efter vapen för att med våld skapa fred och rättvisa, vet vi att sann och varaktig fred endast kan uppnås genom oavbrutna böner. När vi vänder oss till Jesus Kristus, fredsfursten, låt oss be att hjärtan ska förändras och att vapnen ska tystna. Genom historien har Gud förändrat hopplösa och svåra situationer på överraskande sätt, och han kan göra det igen. Låt oss också be om helande och försoning, och att Ryssland och Ukraina kan leva i fred som oberoende, suveräna nationer.

Vill du delta i en gemensam bönestund under ledning av Peter Artman på onsdag morgon kl 07.00? I så fall kan du anmäla dig till detta här.

Vi bjuder även in barn att delta i bönedagen. Familjer kan använda den särskilt framtagna barnvänliga böneguiden, som kan laddas ner här: https://children.worldea.org/wp-content/uploads/2022/08/Pray-with-Children-in-War-and-Conflict.pdf