Hur kan vi som Guds folk göra en skillnad i den här världen? I vårterminens sista nyhetsmail listar SEA:s Olof Edsinger tio punkter för en sann kristen revolution – andliga praktiker som gör skillnad både nu och i evigheten.

De senaste veckorna har demonstrationer skakat om stora delar av västvärlden. Under parollen ”Black Lives Matter” har folk samlats till protester mot rasism i allmänhet och överdrivet polisvåld i synnerhet. De flesta med de bästa intentioner, men tyvärr också med personer som mest har varit ute efter att ställa till bråk. Särskilt på vänsterkanten finns det grupper som mer än gärna använder sig av våld för att manifestera sina åsikter.

Och så finns det ju också något närmast magiskt över begreppet ”revolution”. Att göra revolution, skulle man kunna säga, handlar om att göra skillnad i grunden. Omvälvande, omstörtande – och helst på kort tid. Politiskt vandrar det i många fall hand i hand med vapenmakt. Den franska revolutionen och det efterföljande skräckväldet är det mest kända exemplet. Bolsjevikernas revolution i Ryssland och kulturrevolutionen i Maos Kina är två andra. Av dessa händelser kan vi dra lärdom – och ta varning.

Själva viljan att göra skillnad med våra liv är dock inte dålig. Tvärtom. Låt mig därför ta tillfället i akt att föreslå ett tiopunktsprogram för revolution för oss som betraktar Jesus Kristus som vår förebild. På ytan något helt annat än de politiska revolutionerna. Men betydligt mer verkningsfullt för den som vill se Guds rike breda ut sig i världen!

1) Bekänn Jesus som Herre och Frälsare. Detta är den viktigaste revolutionära handling som vi kan utföra. Genom den ger vi ett utrymme för Jesu herravälde i våra liv – och vi utmanar de makter, trender och ideologier som försöker ta Guds plats.

2) Ta fasta på Bergspredikans etik. Få texter står i sådan stark kontrast till de politiska revolutionerna – från de inledande saligprisningarna till den avslutande uppmaningen att bygga livet på Jesu ord. När Guds folk tar det här sättet att leva på allvar, kommer de ofrånkomligt att utmana systemet.

3) Lev (även) för andra. I en värld präglad av individualism, konsumism och ”what’s in it for me”, finns det inget som gör sådant starkt intryck som personer som betjänar och ”går den andra milen” för sina medmänniskor.

4) Helga vilodagen. Det viktigaste är inte att vi avsätter just söndagen för detta – även om dagen då Jesus uppstod bör vara vårt förstahandsalternativ. Men att regelbundet kliva ut ur våra ekorrhjul är en i sanning revolutionär handling – och en livförsäkring både för oss själva och för våra nära och kära.

5) Lev enkelt. Det är inte den som har mest prylar när han dör som vinner. Kanske är det i stället när vi odlar dygder som förnöjsamhet och måttlighet som vi på allvar sätter värde på de ägodelar vi faktiskt har?

6) Var måttlig i sociala medier. Visst är det fint att vi med ny teknik kan bygga relationer på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Inte minst i dessa tider. Men glöm inte vikten av att, när så är möjligt, mötas ansikte mot ansikte. Och använd inte Facebook eller Instagram för att marknadsföra dig själv in absurdum. Förnöjsamhet och måttlighet är dygder även när vi rör oss i cyberrymden!

7) Gift dig – eller lev för andra som singel. I en tid när nästan alla väljer att flytta ihop och bo sambo, är det i sanning revolutionerande att gifta sig. ”Äktenskapet ska hållas i ära hos alla”, säger Skriften, och den grundläggande tillämpningen av detta är förstås att praktisera det. Men Bibeln är också tydlig med att vissa har fått en kallelse till singelskap. Glöm bara inte att poängen med detta inte är att leva för sig själv – tvärtom lyfts celibatet fram som en möjlighet till ett självutgivande liv.

8) Ge tionde. Att alltid avsätta (minst) tio procent av sin inkomst är en troshandling, och den bär bud om att revolutionen har fått ett grepp om våra egna hjärtan. Det sista som blir omvänt i en människas liv är plånboken, sa Luther. Tänk att vi kan sätta Herren främst också med våra pengar, samtidigt som vi blir till välsignelse för andra!

9) Var gästfri. Sverige är ensamhushållens förlovade land, och ofta är vi inte ens medvetna om namnen på våra grannar. Kanske är det just du som har fått kallelsen att bryta de kulturella normerna – och bjuda in någon i grannskapet på fika? (I coronatider får det förstås ske på de villkor som gäller utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer.)

10) Avsätt tid för bön och fasta. Få saker kan på ytan verka så improduktiva som dessa. Men just därför hör den tid vi lägger på tillbedjan till de dyrbaraste ögonblicken i våra liv. I bönen och fastan visar vi för Gud, snarare än för våra medmänniskor, vad som är viktigast i livet. På köpet får vi ett genrep inför evigheten, där vi för alltid kommer att skåda hans ansikte.

Tio punkter för en kristen revolution, alltså. Och på köpet ett antal andliga praktiker som inte minst coronakrisen kan ge oss incitament för att befästa i våra liv. Med dessa ord önskar jag därför alla våra medlemmar och prenumeranter en välsignad sommar!

Olof Edsinger, Generalsekreterare