– Svenska Evangeliska Alliansen arbetar för ett öppet och fritt samhälle, där idéburet samhällsengagemang kan växa sig starkare utan statlig styrning. Vi vill därför stärka opinionen för avdragsgilla gåvor. Det ger nämligen nya resurser till socialt arbete, forskning, kyrkor och kultur och skapar ett växande samhällsengagemang bland individer, föreningar och företag.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för SEA, i samband med lanseringen av kampanjen Ett generösare Sverige. Kampanjens startskott sker med ett utskick av en tidningsbilaga i tidningarna Dagen och Världen idag, samt skapandet av kampanjsajten www.generosaresverige.se där man även kan skriva under kravet på avdragsgilla gåvor.

– Avdragsrätt till ideell sektor ger både ett starkare civilsamhälle och ett generösare Sverige, säger Stefan Gustavsson och fortsätter:

– Regeringen hade frågan som ett vallöfte redan inför 2006 års val och lyfte lite på locket när man under hösten 2010 förde in frågan i regeringsförklaringen. Nu är det tid att gå från ord till handling.