Under pingströrelsens årliga Nyhemsvecka fanns Svenska Evangeliska Alliansen på plats med en monter. Syftet var att presentera vår verksamhet och att samtidigt peka på behovet av fler som tar ställning för en varm och tydlig kristen röst i samhällsdebatten. Responsen var mycket god och 120 personer bestämde sig för att vara med och förtydliga den kristna rösten genom att bli medlemmar. Många har även valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket betyder att vi kan nå ut ännu längre med vårt budskap.

– Det här innebär att den kristna rösten blir än mer tydlig i samhällsdebatten, säger Lukas Berggren, samordnare på SEA. Varje medlem innebär att volymen på den kristna rösten höjs och att vi kan vara än mer aktiva i frågor som bl.a. äktenskapet, religionsfriheten, abort och olika typer av mytbildningar kring Jesu person.

– Det visar också att det finns en stor uppslutning omkring de frågor vi driver. Vi är många i det här landet som faktiskt anser att äktenskapet bör vara en förening mellan en man och en kvinna och att religionsfrihet faktiskt hör hemma i en demokrati värd namnet, för att ta två exempel.

Senare under sommaren kommer Svenska Evangeliska Alliansen även finnas med under Europakonferensen på Livets Ord i Uppsala. Den konferensen går av stapeln den 22–29 juli.

– Där räknar vi med ännu fler medlemmar, avslutar Lukas.

*****************************************************************************************************

VILL DU OCKSÅ HÖJA VOLYMEN PÅ DEN KRISTNA RÖSTEN?

Klicka på ”Personligt medlemskap” och fyll i de uppgifter som behövs.