Under måndagskvällen genomförde aktionskommittén Bevara Äktenskapet och Svenska Evangeliska Alliansen ett välbesökt opinionsmöte i S:ta Clara kyrka. 650 personer hörsammade inbjudan och vissa eftersläntrare kunde inte ens släppas in i kyrkan på grund av det stora intresset för mötet.

Kvällen blev inte endast en numerär succé, utan även en kvalitativ fullträff. Under Siewert Öholms taktfasta ledning maldes argumenten för en könsneutral äktenskapslag successivt ner, samtidigt som argumenten för att bevara äktenskapet blev tydliga. Ett 20-tal medverkande bidrog till att belysa frågan från juridiskt, teologiskt, politiskt, psykologiskt, medicinskt och medialt håll. Trots sina olika utgångspunkter i professioner var de alla ense om en sak: äktenskapet bör förbehållas man-kvinna-relationen.

En anledning till att mötet – som beskrivits som ett offentligt remissvar – anordnades var att argumenten för att bevara äktenskapet mellan man och kvinna inte har kommit fram i debatten. Detta blev extra tydligt när representanter från media tog till orda.

– Successivt har motståndet från media blivit kompakt, sade Carin Stenström, chefredaktör på Världen idag och pekade på hur medierna helt enkelt har valt att lyfta bort frågan från den politiska dagordningen.

Ett återkommande tema var annars de omfattande bristerna i Hans Regners enmansutredning om könsneutrala äktenskap.

– När man ändrar något som är absolut grundläggande i samhället, behövs det en bred utredning, sade teologiprofessor och tidigare riksdagsledamot Tuve Skånberg, som även argumenterade för folkomröstning i frågan.

Flera av de medverkande återkom till att barnperspektivet inte har framkommit i utredningen, eller i den efterföljande debatten, utan att frågan istället mest har handlat om vuxna homosexuellas rättigheter. En av dem som tydligt hävdade barnens rätt var Alf Svensson.

– Vuxna har inte rätt till barn, men barn har rätt till sina biologiska föräldrar, proklamerade den tidigare kd-ledaren och drog med det uttalandet ner rungande applåder.

Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare Stefan Gustavsson påvisade med följande citat från Socialstyrelsen det märkliga i att barns rätt till båda sina föräldrar hävdas starkt i alla andra sammanhang, men inte när det gäller frågan om könsneutrala äktenskap.

”Barn behöver båda sina föräldrar. De behöver både mamma och pappa att tycka om, vara stolta över och identifiera sig med. De behöver också deras kärlek, intresse, glädje och uppskattning men även deras hjälp att sätta gränser. Det är viktigt att barn får ha så nära kontakt som möjligt med båda sina föräldrar…”

Socialstyrelsen 2006

”Att skiljas – när man har barn”

Läkaren Christina Doctare berättade på ett mycket personligt sätt om hur hon själv förvägrats sanningen om sitt ursprung under sina 51 första levnadsår, men hur hon hela tiden anat att något var fel.

– Mitt ursprung förnekades mig. Min biologiske far var den tredje parten som jag inte alls kände till och först träffade efter 51 år. Det var en oerhört skrämmande upplevelse och det har varit en stor plåga, berättade hon.

– Man vill veta sanningen om sitt ursprung. Min mamma blev våldtagen och jag är resultatet av den. Det är sanningen. Sedan får jag ägna resten av mitt liv att försona mig med den sanningen, sade Christina Doctare under det att det spred sig en påtaglig tystnad i kyrkan.

Bland de församlade kyrkoledarna var enigheten massiv för att de tänkte fortsätta stå upp för äktenskapet mellan man och kvinna – alldeles oavsett vad lagstiftaren bestämmer sig för. På Siewert Öholms direkta fråga om de till och med var beredda att lida förföljelse för detta, svarade den katolske biskopen Anders Arborelius lugnt, medan kollegorna nickade instämmande.

– Jodå, det är vi nog allihop.

Pingstledaren Sten-Gunnar Hedin betonade vikten av att kyrkorna måste få frihet att tolka Guds Ord i frågan.

– Om lagstiftaren inte ger oss frihet i vigselfrågan, så gör vi oss fria, sade Sten-Gunnar Hedin.

Kvällen avslutades med att församlingen sjöng ”O Store Gud” tillsammans varpå ärkebiskop emeritus Gunnar Weman läste välsignelsen.