– Trots att Sverige har högst aborttal i hela Norden enligt Läkartidningen upplever de flesta partierna det alltmer känsligt att lyfta det problematiska i aborter. Samtidigt som alla partier säger sig omfamna människovärdet, inte minst i flyktingfrågan och i kampen mot människohandel, lyser viljan att ta denna människovärdesdiskussion med sin frånvaro.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare, i en kommentar till den valenkät som Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) har skickat ut till samtliga riksdagspartier och tre övriga partier som har nationella listor.

I samband med att förtidsröstningen för riksdagsvalet börjar den 27 augusti släpper SEA sin valenkät där partierna svarar på frågor om bland annat internationell religionsfrihet, flyktingpolitik, de religiösa samfundens frihet från politisk inblandning i sin trosutövning, vigselplikt, konfessionella friskolor, och livets början och slut.

– De flesta partier betonar vikten av att vara välkomnande och man ser varje ny människa som en resurs, men istället för höga aborttal talar man hellre om oönskade graviditeter. De enda partier som ser de höga aborttalen som problematiska är KD, SD och KV. Socialdemokraterna vill till exempel inte säga att det sker för många aborter men vill ändå förebygga dem. Det är inkonsekvent, säger Stefan Gustavsson.

På frågor kring religionsfrihet och synen på pluralistiska samhället kommer det en del motstridiga signaler från det olika partierna, menar Gustavsson. Samtliga riksdagspartier utom ett Ä Socialdemokraterna Ä är positiva till att lyfta fram internationell religionsfrihet som ett prioriterat område i utrikespolitiken.

– Det är uppseendeväckande att Sveriges största parti, som har en lång tradition av att betona internationell solidaritet, avviker från övriga riksdagspartier genom att svara nej på frågan om lyfta fram internationell religionsfrihet till ett prioriterat område i utrikespolitiken. Detta när religionsförföljelse är ett ökande problem.

MP är positiva till konfessionella friskolor och väjningsrätt för samfundens vigselförrättare, men säger samtidigt att kyrkor och religiösa samfund inte ska stå fria från statlig och politisk påverkan i sin trosutövning. V vill däremot att samfunden ska stå fria men vill samtidigt införa vigselplikt.

– Sverigedemokraterna vill inte ha en religiös neutral stat och tycks stå för ett klassiskt statskyrkotänkande, vilket har visat sig vara förödande för den kristna tron. Religiösa samfund, och synnerhet den kristna kyrkan, mår bäst där staten inte agerar teologisk skiljedomare och lägger sig i religiösa övertygelser, säger Stefan Gustavsson och fortsätter.

På frågan om samvetsfrihet i vården vill SD och KV lagstifta fram möjligheten att säga nej till att medverka i aborter, medan KD och M vill se frågan bli löst via någon form av överenskommelse på arbetsplatsen.

– Om samvetsfrihet för vårdpersonal kan garanteras i form av anställningsavtal, är det självklart välkommet. Att lagstifta fram en samvetsklausul har sina för- och nackdelar. Samtidigt är det viktigt att de partier som är öppna för samvetsfrihet ger tydliga signaler, bland annat i form av incitament för att främja detta, säger Stefan Gustavsson.

– Alla riksdagspartier, utom KD och SD, är positiva till den nya könsneutrala äktenskapslagstiftningen. SD vill återgå till den tidigare lagstiftningen medan KD vill ersätta den med en civilrättslig samlevnadsbalk där begreppet äktenskap lyfts ur lagstiftningen.

– Feministiskt initiativ säger också att de vill ha en civilrättslig lösning men har tidigare redovisat att de även vill införa möjligheten för två eller flera personer att registrera en juridisk/ekonomisk samlevnad, vilket i praktiken är månggifte. Piratpartiet säger att de vill göra äktenskapslagstiftningen antalsneutral. I samband med Bevara äktenskapet-kampanjen varnade vi för denna utveckling.

8 av 11 partier i SEA:s valenkät säger att Sverige ska ta emot fler flyktingar om de har flyktingstatus. SD säger vill däremot att Sverige ska ta emot färre flyktingar även om de har flyktingstatus. KV vill behålla dagens nivå men införa noggrannare asylutredningar. FI vill ge alla papperslösa uppehållstillstånd och tillsätta en utredning i syfte att förbereda för ett öppnande av Sveriges gränser.

– Det finns en stor spridning av åsikter bland de politiska partier. Flera partier är inkonsekventa, inte minst i hur det säger sig tillämpa människovärdesprincipen. Vår enkät är en kunskapsbank för intresserade väljare som vill fördjupa sig ytterligare frågor som inte ofta blir belysta under valrörelsen, avslutar Stefan Gustavsson.

För att ladda ner enkäten i sin helhet klicka HÄR (pdf-fil)

Fotnot: Förkortningar för partierna:
S – Socialdemokraterna
MP – Miljöpartiet de gröna
V – Vänsterpartiet
FP – Folkpartiet
M – Moderaterna
KD – Kristdemokraterna
C – Centerpartiet
SD – Sverigedemokraterna
KV – Kristna värdepartiet
FI – Feministiskt initiativ
PP – Piratpartiet