Efter att Aktuellt nyligen lät RFSU möta Ja till livet i debatt om abortfrågan har kritik från olika håll väckts mot programmet för att man släppte in abortkritiker. Men är det egentligen att ”trivilialisera” frågan genom att problematisera om abort. SEA:s Jacob Rudolfsson skriver om abortdebattens villkor.

Nyligen diskuterades abortfrågan i Aktuellt där två tydliga röster – RFSU och Ja till livet – debatterade och argument bröts mot varandra. Inget konstigt med det. I ett öppet och demokratiskt samhälle är rätten till fri debatt och att göra sin röst hörd en grundläggande rättighet. Sedan är det upp till dem som lyssnar på debatten att avgöra vem som kunde argumentera för sin sak bäst.

Därför är det besynnerligt att försvarare av det fria ordet – DN och GP – anser att debatten mellan RFSU och Ja till livet är att ”trivialisera frågan”, samt beskrivs som en kantring, en ”ovidkommande debatt” och en ”slaskdebatt”.

Att problematisera en fråga är alltså likvärdigt med att triviliasera. Säg när det argumentet användes i något annat känsligt ämne. Som Aktuellts redaktionsledning skriver i ett svar till DN: ”Att tiga ihjäl abortmotståndares åsikter Ä hur lite de än överensstämmer med den svenska majoritetens Ä skulle vara märkligt.”

GP:s Elin Grelsson skriver dessutom ”att vi hamnat i ett journalistiskt klimat där ”debatt” blivit överordnat kunskap, fakta och expertis. Där ”yttrandefrihet” förstås som att alla måste komma till tals i alla frågor och där åsiktskluster långt ute på högerkanten alltmer tillåts sätta agendan”.

Skulle vara intressant att höra vilken ”kunskap, fakta och expertis” som ska stå över de argument som Ja till livet anförde i debatten. Att klistra på den nedsättande etiketten ”högerkant” hjälper föga.

Fri opinionsbildning förutsätter att även de åsikter man ogillar som mest kommer till tals. Det är så man skapar ett öppet och fritt samhälle. Det gäller även i abortfrågan. Men som Ja till livets ordförande, Gunilla Gomér, intressant nog påpekade i debatten, tycks det bara finnas rum för en åsikt i taget i Europas mest abortliberala land.

Att försöka motverka bara Sveriges 40 000 aborter om året genom att föreslå socioekonomiska åtgärder (adoption, ekonomiska åtgärder, ect), reducerades av RFSU till att handla om att konservativa, religiösa och främlingsfientliga har något hemskt på gång.

I den kartläggning över abortmotståndet i EU som visades i Aktuellt hette det dessutom att SRHR-frågor politiseras alltmer av politiker utifrån religiösa åsikter. Som om meningsmotståndares människosyn är ideologiskt och värdemässigt neutrala och inte är ute efter att politisera.

Jacob Rudolfsson, samordnare