Varken svårigheterna i samhällsdebatten eller i den inomkyrkliga debatten får leda till att samtalet om sexualitet och äktenskap tystnar. Det skriver Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, om lanseringen av den nya resurshemsidan Äktenskap.info.

Kristen tro är goda nyheter. Evangelium Ä ordet betyder gott budskap Ä proklamerar att Jesus Kristus har öppnat vägen till Gud. Han vill hela det som är trasigt och hjälpa oss att leva det liv som vi är skapade för.

Tron på Jesus får konsekvenser på livets alla områden i form av kristen etik. I samband med den pågående flyktingkatastrofen har vi som kristna ett ansvar att vara Jesu utsträckta händer mot vår nästa. Bekännelsen till Jesus får både sociala och personliga konsekvenser.

Ett annat centralt område för den kristna etiken är det som har med äktenskap, familj, och sexualitet att göra. Men det offentliga samtalet om dessa frågor har på senare tid varit präglat av låsningar. Många kristna har i praktiken gett upp tanken på att kunna föra ett konstruktivt samtal om dessa saker Ä i alla fall om man inte stämmer in i majoritetssamhällets uppfattningar. En klassiskt kristen hållning tenderar att bemötas av alltifrån oförståelse till vrede, ofta åtföljt av såväl personangrepp som nedsättande etiketter.

Inte heller den inomkyrkliga debatten är förstås utan sina problem. Vi kristna har inte alltid varit så nyanserade som vi borde i dessa frågor. Och ibland har vi glömt bort att kallelsen att möta människor med respekt Ä att älska sin nästa som sig själv Ä gäller alla, oavsett åsikt, identitet och livsval.

Men varken svårigheterna i samhällsdebatten eller i den inomkyrkliga debatten får leda till att samtalet om dessa saker tystnar. Få livsåskådningar har nämligen så mycket gott att säga om kroppslighet och sexualitet som kristen tro. Bibelns startpunkt Ä Första Moseboken kapitel 1 och 2 Ä beskriver hur Gud tänker ut och skapar människan som en kroppslig varelse som existerar i två versioner: man och kvinna. De kallas att leva tillsammans, föröka sig och ge liv åt nya människor. En hel bok i Gamla testamentet Ä Höga Visan Ä besjunger kärleken, kropparna, skönheten, sensualiteten Ä I Nya testamentet är äktenskapet mellan man och kvinna en bild av relationen mellan Kristus och församlingen. Mer livsbejakande än så kan det knappast bli!

Kropp och sexualitet är något gott, eftersom det är skapat av Gud. Men av detta följer också att kropp och sexualitet kommer bäst till sin rätt när vi lever i enlighet med vår Skapares tanke. Därför möter vi också en tydlig vägledning i sexualetiska frågor i Guds ord. Från flera håll har vi märkt av behovet av resurser i dessa frågor. Därför är vi i Svenska Evangeliska Alliansen glada att nu kunna lansera den nya resursbanken äktenskap.info. Där har vi samlat material som förklarar och försvarar en klassisk kristen hållning till äktenskap, sexualitet och sexuell identitet, som också går i dialog med och analyserar vår tids sekulära uppfattningar.

Den primära målgruppen för äktenskap.info är kristna pastorer/präster och ungdomsledare, men alla intresserade är välkomna att ta del av innehållet. Artiklarna är skrivna utifrån bland annat följande övertygelser:

1) Frågor gällande äktenskap, familj och sexualitet är för viktiga för att inte få ventileras offentligt. Detta gäller både i samhället och i kyrkan.

2) Den kristna kyrkan har ett viktigt bidrag i detta samtal, både utifrån de bibliska texterna och utifrån 2000 år av kristen reflektion.

3) Frågor som dessa kan inte reduceras till något ”kristet särintresse”; de är av allmänmänsklig art.

Vi är medvetna om att det finns begränsningar i ett projekt av detta slag. Den allra största är kanske att det samtal som vi vill bidra till mår bäst av att få föras i ett personligt möte. Men även i ett sådant samtal är det bra med argument och perspektiv som i dag sällan formuleras av samhället i stort, eller ens i kyrkans egen förkunnelse.

Stefan Gustavsson
Generalsekreterare SEA

Fotnot: Artikeln har även publicerats i Dagen, Sexualetik behöver vägledas