Sedan 2007 har vi på SEA uppmuntrat församlingar och kristna gemenskaper att fira Äktenskapets dag söndagen innan Alla hjärtans dag, genom att särskilt lyfta fram Guds tanke med äktenskapet och mänsklig samlevnad. Från och med 2018 har vi i stället valt att uppmuntra till att fira Äktenskapets vecka med start söndagen innan Alla hjärtans dag.

I andra länder firar man redan ”Marriage Week”, där församlingar vid flera tillfällen under en vecka belyser äktenskapets syfte. Detta kan kan vara till inspiration även för svenska församlingar genom att belysa ämnet på gudstjänsten, bibelstudiekvällar, hemgrupper, äktenskaps-alpha osv.

Äktenskapet är Guds grundläggande design för relationen mellan man och kvinna och livet flödar alltid bättre när vi lever det i samklang med Guds skaparvilja. Som Jesus säger i Matteus 19, där han väver samman ord från Bibelns två öppningskapitel: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.”

Många unga drömmer dessutom om att kunna dela livet med den man älskar. Att uppleva trygghet i tillvaron och kunna förse sin familj med ett gott liv. Tvärtom vad media dagligen tycks påstå, är det inte längre flyktiga relationer som ungdomar innerst inne längtar efter.

Kairos Futures omfattande studie Drömsamhället 2010, som redovisas i rapporten Familjen är viktigast, visar att Sveriges 15-19-åringar drömmer om ett tryggt familjeliv.

Just därför har församlingen en alldeles speciell uppgift att lyfta fram Guds tanke för äktenskapet – att det är en central del av Guds tanke för människan och en grundval för samhället. Dessutom är varje enskilt äktenskap av största värde för både makarna, barnen och omgivningen. Därför är det angeläget att äktenskapet lyfts fram i Sveriges församlingar om och om igen.

I detta inlägg finns resurser att använda i samband gudstjänster och andra samlingar.