Är ett dödspiller en värdig död?

Hur mycket politisk polarisering tål Sverige?