– När politik och religion flätas samman, innebär förbud mot religiös kritik förbud mot politisk kritik. Omvänt kan det inte finnas någon politisk debatt utan religiös debatt. Utan religiösa meningsskiljaktigheter kan det inte finnas någon politisk meningsskiljaktighet. Och utan religionsfrihet kan det inte finnas någon politisk frihet.

Det sa religionsfrihetsexperten Paul Marshall, senior fellow vid Hudson Institute,s Center for Religious Freedom, Washington DC, under Svenska Evangeliska Alliansens Almedalsseminarium ”När religionsfriheten tigs ihjäl” på onsdagen 4 juli.

Under seminariet räknade Marshall upp en rad exempel på hur främst muslimer men också andra religiösa minoriteter förföljs, fängslas och dödas för beskyllningar om att ha hädat mot islam.

– Muslimska reformatorer kan heller inte undgå dessa angrepp i väst. Under 2006 e-postade gruppen Anhängare av Guds budbärare trettio muslimska reformatorer i väst och förklarade att de skulle döda dem om de inte ångrade sig, sa Paul Marshall och pekade på hur västerländska regeringar har begränsat sina medborgares yttrandefrihet genom olika former av hetslagstiftning.

– Högsta domstolen i Finland biföll nyligen domen mot politikern Halla-Aho för sina kommentarer om islam. Tidigare i år frikändes den holländske politikern Geert Wilders, men bara efter två långa och dyra rättegångar. I Österrike dömdes Elisabeth Sabbaditsch-Wolf för att tala ”nedsättande om religiös övertygelse” för sina synpunkter, inte om muslimer, utan om Mohammed.

Katherine Cash, sakkunnig i religions- och övertygelsefrihet vid Svenska missionsrådet medverkade också under seminariet. Hon höll med om att hetslagstiftningen är problematisk, men att intentionen ändå oftast är god.

– Det finns ett samband mellan aggressivt och generaliserat tal och diskriminering, trakassering och våld mot minoriteter. Vi har mycket bevis på det från historien, från andra världskriget och folkmordet i Rwanda, sa hon och hävdade att lösningen inte är mer lagstiftning utan att helt enkelt att ge svar på tal.

Paul Marshall höll med:

– Först och främst tenderar hetslagstiftning inte skapa något gott samhälle utan begränsa samhället. I ett fritt samhälle finns det ingen rätt att inte bli förolämpad. Det är i totalitära samhällen som ingen får säga något elakt. Dessutom är det mesta av hatiskt tal, dumt tal. Därför ska man argumentera mot påståendena istället och påpeka det dumma, sa han.

På tisdagen 3 juli publicerade Newsmill en artikel av Paul Marshall: ”Talförbud göder extremism”. På söndag talar Paul Marshall i EFK-församlingen, New Life, i Stockholm, om förföljda kristnas situation kl 18:00.