Under veckan annonserar kampanjen Bevara Äktenskapet på tunnelbanorna i Stockholm. Budskapet är tydligt: Äktenskapet är – och bör förbli – en förening mellan en man och en kvinna. Nu möts kampanjen av kritik från bland annat RFSL Stockholm, som kräver att annonskampanjen stoppas.

– Det är allvarligt att det finns grupper i vårt samhälle som vill tysta den som står upp för gällande svensk lagstiftning, säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, som står bakom kampanjen.

– Vill RFSL belägga alla som inte delar deras åsikter med munkavel, eller respekterar man oliktänkande, frågar sig Stefan Gustavsson.

På affischerna möts stockholmarna av budskapet ”Bevara äktenskapet: Mamma-Pappa-Barn”. Ett budskap som nu alltså möts av frän kritik.

– Det är ingen extrem åsikt att se äktenskapet som en relation mellan en man och en kvinna, säger Stefan Gustavsson. Internationellt sett är det den självklara uppfattningen. Nyligen avvisade t ex den Franska nationalförsamlingen tanken på könsneutrala äktenskap. Vi menar att det finns goda skäl att bevara äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna – inte minst för barnens skull. Den åsikten delas av många svenskar och måste självklart få uttryckas offentligt i ett land med grundlagsskyddad yttrandefrihet.