Få uttryck är så accepterade i Sverige som ”alla människors lika värde”. Trots detta visar det sig gång på gång att frågor som har med människovärdet att göra är komplicerade Ä och ibland direkt explosiva. Hur hanterar vi till exempel teman som mänskliga rättigheter, abort, samvetsfrihet, dödshjälp och HBTQ?

Lördagen den 14 april inbjuder Svenska Evangeliska Alliansen till en samtalskväll, där representanter från SEA:s styrelse och kansli ges möjlighet att dela hur de själva resonerar när det gäller dessa och angränsande frågor. Välkommen till en kväll som inte väjer för de svåra frågorna, men som också försöker röra sig mot djupet, bortom slagorden.

Tid: 14 april kl 19:00 Ä 21:00
Plats: Göteborgs Baptistförsamling Tabernaklet, Storgatan 39
Medverkande: Olof Edsinger, Lukas Berggren, Marcus Jonsson, Elisabeth Sandlund och Stefan Swärd. Moderator: Thomas Forslin

Klicka här för att se och dela med dig av eventet som ett Facebook-event

Klockan 17 samma dag inbjuder Svenska Evangeliska Alliansen alla medlemmar (ordinarie och plusmedlemmar, föranmälan till info@sea.nu) till årsmöte i Tabernaklet.

På söndagen predikar ett antal representanter för SEA i olika Göteborgsförsamlingar.