Så svarar partierna på SEA:s valenkät

I sin valenkät har SEA ställt ett 20-tal frågor och delfrågor till de partier som i dag sitter i Sveriges riksdag. På vissa områden är samsynen stor, medan den på andra är betydligt mer splittrad. – Ofta, men långtifrån alltid, ligger skiljelinjerna i linje med...

Nytt från SEA:s podcast: Direkt från Almedalen med SEA!

SEA är på plats under Almedalen med både eget program och medverkar även i andra arrangörers debatter. Här kan du se inspelningar från samtliga seminarier där vi har funnits med under veckan. Nästa nyhetsbrev kommer i augusti då SEA:s kansli tar sommaruppehåll....