Från den 1 januari 2012 införs avdragsgilla gåvor till vissa ideella organisationer. Det meddelade flera nyhetskällor under torsdagen 1 september. Gåvomottagare kan vara stiftelser, ideella föreningar eller trossamfund som bedriver hjälpverksamhet bland behövande eller främjar vetenskaplig forskning.

SEA har sedan i våras bedrivit kampanjen Ett generösare Sverige. På vår kampanjsida kan du ladda ner vår kampanjtidning med bland annat ett reportage från S:ta Clara kyrka i Stockholm om hur avdragsrätten kan ge dem fler resurser att hjälpa fler människor i nöd.

Beskedet om avdragsgilla gåvor kommer även lägligt då många kyrkor uppmärksammar Diakonins månad under september.

Det är viktigt att flera visar sitt stöd i denna fråga. Skriv därför under vårt upprop då det är en signal om att vi är många som vill ha ett generösare Sverige.