”Vi har ropat efter hjälp från världen men ingen har lyssnat på oss. Var är det kristna samvetet? Var är det mänskliga medvetandet? Var är mina bröder? Jag tänker på alla dem som lider i dag av sorg och obehag: Vi ber
alla att be för oss.”

Det skriver den syriske patriarken Gregorius III Laham i Katolska kyrkans senaste rapport om förföljda kristna i världen.

Bara i Syrien uppskattas mer än 450 000 kristna av nära två miljoner troende ha lämnat landet sedan 2011. Patriarken skriver även att irakiska kristna som en gång tog sin tillflykt i landet nu måste fly vidare då även syriska kristna står inför en religiös rensning.

Hebreerbrevet 13:3 uppmanar kristna att ”[tänka] på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp”. Sammanhanget talar om den kristna församlingen; om att kristna står sida vid sida med den del av kyrkan som lider. Evangeliska Världsalliansen (WEA) uppmanar kyrkor att i samband med sina gudstjänsten den 10 november be speciellt för förföljda kyrkor.

Godfrey Yogarajah, dikektor för WEA:s Religionsfrihetskommission, berättar om hur han nyligen besökte Indien och mötte änkorna till de kristna ledarna som dödades i Orissa 2008. De hade förlorat sina hem, ägodelar och makar.

”Vi har förlorat allt utom vår tro. Be att vi är starka och uppfostra våra barn i tron ​​som deras fäder gav sina liv för”, sa de.

På länkarna nedan finns flera resurser inför söndagen med predikotips och videoklipp:
http://www.idop.org
http://www.icommittopray.com

På videoklippet nedan berättar pastorn Francis Chan om sina reaktioner inför förföljelsen av kristna:
http://vimeo.com/9607938