Under veckan annonserar kampanjen Bevara Äktenskapet på tunnelbanorna i Stockholm. Budskapet är tydligt: Äktenskapet är – och bör förbli – en förening mellan en man och en kvinna. Med det budskapet levererar man en särskild passning till den stundande moderatstämman.

– Äktenskapet är definitionsmässigt en förening mellan en man och en kvinna. Genom att ge begreppet ett nytt innehåll upplöses äktenskapet som institution, säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, som driver kampanjen. Det finns faktiska skillnader mellan hetero och homo, som inga lagändringar kan förändra, fortsätter han. Endast man-kvinna-relationen är fruktsam. Och det är ingen liten skillnad – på den hänger mänsklighetens framtid. Även om möjligheten att föra livet vidare inte gäller varje enskild man-kvinna-relation, gäller den principiellt. Att det därför finns en unik institution (äktenskapet) för en unik relation (man – kvinna) är naturligt.

Till dem som menar att nuvarande lagstiftning är diskriminerande, ger han klara besked:

– Det är inte sant, säger Stefan Gustavsson. Alla har rätt att gifta sig, men inte med vem som helst: Inte med sin dotter. Inte med en annan mans fru eller med två personer på samma gång. Och inte heller med en person av samma kön.

– Diskrimineringsargumentet är ogiltigt eftersom det är lika tillämpbart på en könsneutral äktenskapslag. Även i en sådan kommer det att finnas begränsningar. Argumentet är populistiskt och undergräver ett meningsfullt samtal om människosyn och rättigheter, fortsätter Stefan Gustavsson.

I annonserna på tunnelbanorna lyfts barnperspektivet särskilt fram.

– Det är föräldrarna som har gett barnet liv, och äktenskapet är en institution med syftet att stärka den långsiktiga gemenskapen mellan mannen och kvinnan till gagn för deras barn. Det ligger i både barnens och i samhällets intresse att så många barn som möjligt får växa upp med den man och den kvinna som gett dem livet. Med en könsneutral äktenskapslag skiljs äktenskapet och föräldraskapet från varandra. Barnen blir – som så ofta – de stora förlorarna, avslutar Stefan Gustavsson.

Annonskampanjen kommer att pågå under hela vecka 43.