– Frågorna som undersökningen om det svenska bibelbruk väcker behöver ekumeniska svar. Alla kyrkor står på samma plats. Församlingarnas uppgift är att på nytt ännu mer rikligen formulera vad det betyder att Guds ord bor ibland oss.

Så sa Mikael Hallenius, lärare på Örebro Teologiska Högskola och pastor i Mötesplatsen Örebro, på Bibelfestivalens inledande möte på lördagen när han kommenterade den senaste Sifo-mätningen över svenskarnas bibelläsning och syn på Bibelns betydelse.

Statistiken, som tagits fram på uppdrag av Svenska Evangeliska Alliansen, Svenska Bibelsällskapet och tidningen Dagen, visar bland annat att det inte är mer än 7 procent av svenskarna som läser Bibeln någon gång i månaden och bara 2 procent som gör det dagligen. Sett till kön läser kvinnor Bibeln oftare än män. 10 procent av kvinnorna läser Bibeln en gång i månaden eller mer medan motsvarande siffra för männen är 4 procent.

Konkret svarar dessutom 55 procent att Bibeln inte har någon eller nästan ingen relevans och 27 % svarar att Bibelns relevans inte är särskilt stor. Sammanlagt är det en stor majoritet, 82 %, som är skeptiska till Bibelns relevans.

– Studien av svenska folkets bibelbruk kommer i rätt tid och väcker många intressanta frågor. Den är värt att fundera på om det finns ett samband mellan det faktum att kvinnor läser mer i bibeln än män och det ökande antalet kvinnor på pastorsutbildningarna, säger Mikael Hallenius och fortsätter:

– Något studien också visar är att Bibeln för människor mellan 15-29
år främst blivit en konfirmand-, söndags- och högtidsbok. Är koppling
mellan vissa kyrkliga riter och bibelbruk en möjlighet eller en återvändsgränd?

Syftet med Bibelfestivalen 2016 den 21-22 oktober, som arrangeras av ett flertal organisationer och kyrkor, är att inspirera till ett större engagemang för Bibeln särskilt bland unga i Sverige. Bakom festivalen står bland annat Örebro Teologiska Högskola, Svenska Evangeliska Alliansen, Svenska Bibelsällskapet, Folkbibeln, Bibeln Idag, Svenska kyrkan i Örebro och andra lokala frikyrkor. Programmet bestod av ett flertal undervisningspass, workshops och seminarier, om bland annat svåra frågor i Bibeln, Bibeln och film, samt utmaningar kring den personliga bibelläsningen. Under dagarna deltar omkring 220 personer inklusive elever från minst 7 bibelskolor.

Mer information om Bibelfestivalen finns här

Hela Sifo-mätningen över svenskarnas bibelvanor och syn på Bibelns betydelse finns här nedan 

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Download [37.80 KB]

Kommentarer kring undersökningen:

· Mission kräver ökat bibelbruk, artikel av Bibelfestivalens ledningsgrupp

· Bibelbruk och frikyrkotillväxt Ä så ser statistiken ut, poddradio av Svenska Evangeliska Alliansen om Sifo-mätningen

· Bibelsällskapet tar fighten för att öka bibelläsandet, intervju med Svenska Bibelsällskapet angående Sifo-mätningen

· Bibelläsning satt på undantag, ledare i Dagen med anledning av Sifo-mätningen