Den kristna kyrkan i dess olika uttrycksformer har i alla tider varit abortmotståndare och värnat om det ofödda livet. Det är en konsekvent linje man drivit under 2000 år. Detta paper tar upp två aspekter av abortfrågan. Dels abortfrågan ur ett kristet perspektiv. Då tittar vi närmare på vad Bibeln, kyrkohistorien och teologin har att säga i frågan. Det handlar då om vad som är en specifik kristen uppfattning och etik i denna fråga. Den andra aspekten handlar om samhällsaspekten och politiken. Hur ska lagstiftningen utformas? Hur kan ett etiskt ställningstagande i abortfrågan utformas – oavsett religiös utgångspunkt? Rapporten avslutas med ett resonemang kring varför kyrkans röst i abortfrågan har tystnad och förslag på vad man kan göra.

Författare: Stefan Swärd

Motstånd och människovärde